Marža trgovcev za bencin in dizel bo po novem nekoliko višja. Foto: BoBo
Marža trgovcev za bencin in dizel bo po novem nekoliko višja. Foto: BoBo

Za dvig najvišje dovoljene marže za bencin in dizelsko gorivo se je vlada odločila na podlagi večkratnih pozivov distributerjev. Najvišja dovoljena marža za liter dizla se tako spreminja z 0,0683 na 0,0783 evra, za liter neosvinčenega motornega bencina pa z 0,0694 na 0,0794 evra. Najvišja dovoljena višina marže za ekstra lahko kurilno olje ostaja nespremenjena.

Uredba bo začela veljati z naslednjim regulativnim obdobjem, ki se začne 27. februarja in velja do vključno 25. marca.

Kot poudarjajo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bo ohranitev omejitve najvišje dovoljene višine marže pozitivno vplivala na prodajno ceno pogonskih goriv in s tem tudi na inflacijo. Ta je še vedno nad povprečjem v območju evra, kar po navedbah ministrstva pomeni, da je treba postopoma zniževati stopnjo inflacije za preprečevanje njenih negativnih posledic na ljudi in poslovno okolje.

"Če z uredbo ne bi predlagali omejitve marž, bi se drobnoprodajne cene bencina in dizla zvišale bolj, kar lahko vpliva na konkurenčnost podjetij na mednarodnih trgih oziroma lahko vpliva na socialni položaj končnih potrošnikov," še izpostavljajo na ministrstvu.

Vlada je sicer najvišjo dovoljeno višino marže prvič omejila konec lanskega novembra. Zoper to odločitev sta družbi Petrol in Mol vložila pobudi za oceno ustavnosti s predlogom za začasno zadržanje. Vlada meni, da sta pobudi nedopustni. Ustavno sodišče o tem sicer še ni odločilo.

Vlada je zvišala trošarine na tobačne izdelke. Foto: BoBo
Vlada je zvišala trošarine na tobačne izdelke. Foto: BoBo

Višje trošarine za cigarete

Vlada je sprejela tudi predlog novele zakona o trošarinah, s katerim se zvišujejo trošarine za tobačne izdelke ter krepi nadzor nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji. Predlagane spremembe naj bi začele veljati 1. junija. Vlada razmišlja tudi o dodatni obdavčitvi alkohola ter nezdravih hrane in pijač.

Za najbolj razširjene tobačne izdelke, to so cigarete, predlog novele zakona določa zvišanje trošarine za približno tri odstotke, pri čemer je zvišanje odvisno od cenovne kategorije.

Zvišanje trošarin je predlagano tudi za preostale tobačne izdelke, za elektronske cigarete denimo za 1,5-krat, za tobak za segrevanje pa za dobro tretjino. S tem bo obdavčitev za tobak za segrevanje in za elektronske cigarete bolj primerljiva s sosednjimi državami, so po seji vlade sporočili s finančnega ministrstva.

Ob tem se dopolnjuje opredelitev izdelkov, namenjenih vdihovanju, s čimer se bo po pojasnilih ministrstva omogočila trošarinska obravnava morebitnih novih izdelkov s primerljivim načinom konzumiranja. Kot primer navajajo zeliščne zvitke za segrevanje brez tobaka, elektronske vodne pipe in drugo.

Ker se z zviševanjem obdavčitve trošarinskih izdelkov v Sloveniji opazno povečujejo aktivnosti glede nezakonite proizvodnje in trgovine s trošarinskimi izdelki z namenom izogibanja plačilu davkov ter drugih dajatev, je vlada v predlog novele zakona vgradila tudi okrepitev nadzora nad nepredelanim tobakom in mazalnimi olji ter uvedbo nadzora nad napravami za proizvodnjo tobačnih izdelkov.

Proizvodnja tobačnih izdelkov in predelava ter skladiščenje nepredelanega tobaka se bodo tako lahko izvajali izključno v trošarinskem skladišču, prepovedani pa bodo proizvodnja tobačnih izdelkov ter predelava in skladiščenje nepredelanega tobaka fizičnih oseb za namen opravljanja dejavnosti. Širi se tudi seznam izdelkov, ki so v skladu z veljavnim zakonom predmet posebnega trošarinskega nadzora, ker se lahko porabijo za pogon ali ogrevanje.

V prvotnem predlogu novele zakona, ki je bil konec lanskega leta v javni obravnavi, je bilo zapisano tudi zvišanje trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Teh določb v danes potrjenem dokumentu ni več, saj naj bi jih obravnavali v svežnju širših davčnih sprememb. Medresorska razprava na temo morebitne dodatne obdavčitve nezdravih hrane in pijač bo opravljena v prihodnjih mesecih, so napovedali na finančnem ministrstvu.

Vlada namerava predlog novele zakona o trošarinah poslati v obravnavo v DZ po skrajšanem postopku, in če bo začela veljati 1. junija, bodo v letu 2024 prihodki državnega proračuna od trošarin višji za nekaj več kot 11 milijonov evrov in enako v prihodnjem letu.

Tobačni izdelki so blago, ki v drobnoprodajni ceni vsebuje največji delež davkov. Za cigarete ta delež v državah članicah EU-ja znaša od 70 do 90 odstotkov, v Sloveniji pa nekaj več kot 80 odstotkov drobnoprodajne cene. V zadnjem obdobju se količina cigaret, od katerih se obračuna trošarina, zmanjšuje, povečuje pa količina elektronskih cigaret in tobaka za segrevanje.