Sodišče je ugodilo zahtevku za ničnost posojilnih pogodb v frankih. Foto: BoBo
Sodišče je ugodilo zahtevku za ničnost posojilnih pogodb v frankih. Foto: BoBo

Pošiljati 20.000 ljudi po pravico na sodišča zagotovo ni ravnanje pravne in socialne države, kot je Slovenija. Verjamemo, da so s to sodbo odpravljeni tudi pomisleki zadnjih poslancev, ki so čakali na razplet na sodiščih.

Združenje Frank

Preninger od leta 2015 v imenu kreditojemalcev, ki so posojila najeli v švicarskih frankih, trdi, da bi morala biti posojila nična in da bi bilo treba izbrisati hipoteke, ki jih imajo kreditojemalci vpisane na nepremičninah. Zdaj je prejel sodbo, ki naj bi v celoti sledila njegovim argumentom. Po njegovih besedah gre za primer banke Sparkasse.

V tem primeru je višje sodišče odločalo že drugič, saj je najprej postopek vrnilo na prvo stopnjo, tokrat pa je po Preningerjevih besedah samo spremenilo odločitev nižjega sodišča. "Gre za epohalno zmago, saj je odločitev sodišča že pravnomočna," je dejal.

"To je prvi takšen primer v EU-ju. Ocenjujemo, da se je s tem dokončno oblikovala sodna praksa in da bodo tudi odločitve sodišč v drugih zadevah takšni sodni praksi sledile," je poudaril.

Brez pogodbenih in zamudnih obresti
Pojasnil je še, da ničnost v konkretnem primeru pomeni, da se ne opravi konverzija posojila v evre, temveč se obračun popravi "na osnovi zneska, ki ga je posamezni kreditojemalec prejel ob črpanju kredita, in na drugi strani vsote vseh odplačil kredita".

Kreditojemalca in banke torej ne bremenijo bodisi pogodbene bodisi zamudne obresti. "Tak položaj je torej za kreditojemalce najugodnejši," pravi in dodaja, da je ugodnejši tudi od sistemske ureditve v predlogu zakona, ki ga je pripravilo Združenje Frank.

Pohlep bank in nedejavnost regulatorja
Iz Združenja Frank so sporočili, da gre za zelo pomembno zmago, saj je to sploh prva pravnomočna sodba v primeru švicarskih posojil v Sloveniji. "Ocenjujemo, da se je s tem dokončno oblikovala sodna praksa in da bodo tudi odločitve sodišč v drugih zadevah takšni sodni praksi sledile. S sodbo višjega sodišča je banki naložen izbris hipoteke, kreditojemalcu pa vračilo razlike iz naslova kredita," so poudarili.

Poudarjajo tudi potrebo po sistemski rešitvi težave, ki je nastala zaradi pohlepa bank in nedejavnosti regulatorja. "Pošiljati 20.000 ljudi po pravico na sodišča zagotovo ni ravnanje pravne in socialne države, kot je Slovenija. Verjamemo, da so s to sodbo odpravljeni tudi pomisleki zadnjih poslancev, ki so čakali na razplet na sodiščih," so zapisali v združenju, ki je pripravilo svoj predlog zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih, tega pa so pred kratkim v parlamentarni postopek vložili nepovezana poslanca Janko Veber in Andrej Čuš, poslanci Levice ter Zvonko Lah in Iva Dimic iz NSi-ja.

V primeru posojil v švicarskih frankih so posojilojemalci vložili približno 80 tožbenih zahtevkov. V dveh zadevah čakajo na sodbo vrhovnega sodišča, v eni izvršilni zadevi pa na ustavnem sodišču, so še pojasnili v združenju.

Pošiljati 20.000 ljudi po pravico na sodišča zagotovo ni ravnanje pravne in socialne države, kot je Slovenija. Verjamemo, da so s to sodbo odpravljeni tudi pomisleki zadnjih poslancev, ki so čakali na razplet na sodiščih.

Združenje Frank