HE Brežice, predzadnjo in najzmogljivejšo elektrarno na spodnji Savi, so predali daljinskemu vodenju. Foto: BoBo
HE Brežice, predzadnjo in najzmogljivejšo elektrarno na spodnji Savi, so predali daljinskemu vodenju. Foto: BoBo

Zdaj HE Brežice tako upravlja operater iz centra vodenja Hidroelektrarn na spodnji Savi (HESS). Druge spodnjesavske HE v rednih hidroloških razmerah pa vodijo iz centra Gen energije.

Po podatkih brežiške družbe HESS z daljinskim vodenjem zadostijo vsem obratovalnim navodilom, koncesijskim pogojem in vodnim pravicam drugih uporabnikov na Savi, predvsem pa gorvodne jedrske elektrarne v Krškem. Hkrati zagotavljajo obratovalni režim, ki dolvodno od zadnje zgrajene hidroelektrarne zagotavlja dovoljeno spreminjanje rečnega pretoka.
Dodali so, da dežurni operaterji delovanje hidroelektrarn na spodnji Savi in tamkajšnje hidrološke razmere spremljajo brez prestanka. Sicer pa lahko, če je treba, z oddaljenega delovnega mesta ter z videonadzornim sistemom spremljajo in upravljajo tudi HE Boštanj, HE Arto -Blanca in HE Krško.

Dežurni se lahko o vsem potrebnem dogovarjajo z obratovalnim osebjem više ležeče savske HE Vrhovo, s centrom vodenja Gen energije, z regijskim centrom za obveščanje, obratovalnim osebjem jedrske elektrarne in drugim operativnim osebjem spodnjesavskih hidroelektrarn ter s preostalimi deležniki, kot so gasilci, ribiči in drugi.

45 megavatov moči
HE Boštanj, HE Arto - Blanca in HE Krško v rednih razmerah obratujejo brez prisotnega osebja. Dežurni operater pa je na posamezni hidroelektrarni prisoten med rednim vzdrževanjem, ob prisotnosti zunanjih izvajalcev, v izrednih obratovalnih ter drugih razmerah, ki zahtevajo lokalno upravljanje hidroelektrarne, so še sporočili iz HESS-a.

HE Brežice je četrta hidroelektrarna v verigi petih na spodnji Savi z nazivno močjo 45 megavatov. Elektrarna je pretočno-akumulacijska s tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 kubičnih metrov na sekundo in s petimi pretočnimi polji. Njena letna proizvodnja bo v povprečju znašala 161 gigavatnih ur. Graditi so jo začeli leta 2014 in končali letos.

Verigo hidroelektrarn na spodnji Savi so začeli graditi leta 2002. Sestavljajo jo HE Boštanj, HE Arto - Blanca, HE Krško, HE Brežice in HE Mokrice. Zadnjo v spodnjesavski verigi, HE Mokrice, naj bi začeli graditi konec prihodnjega leta ali leta 2019.