Čušev zakon vsebuje preširok nabor izjem, meni vlada. Foto: BoBo
Čušev zakon vsebuje preširok nabor izjem, meni vlada. Foto: BoBo

"Predlog zakona je nomotehnično neprimeren ter podnormiran glede določitve kriterijev in meril za dopustnost izjem, na podlagi katerih bi vlada izdala podzakonski predpis," je vlada po redni četrtkovi seji sporočila prek svojega urada za komuniciranje.

Predlog novele, katerega cilj je zaprtje trgovin ob nedeljah in praznikih z določenimi izjemami, po mnenju vlade "opredeljuje preširok nabor izjem od splošnega cilja zaprtja prodajaln ob nedeljah in praznikih, kar pomeni izničenje osnovnega cilja zakona in prepovedi nedeljskega odprtja trgovin".

Predlagane izjeme na področju turizma so po mnenju vlade preširoko definirane in bi pri izvedbi lahko privedle do številnih zlorab in oteženega nadzora nad določbami zakona. S predlogom zakona ni urejeno vprašanje dežurnih trgovin z nujnimi življenjskimi potrebščinami, je še presodila vlada.

Minister Počivalšek naklonjen zakonu
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se z odločitvijo vlade osebno ne strinja, jo pa spoštuje, je dejal danes v izjavi za medije v Ljubljani.

Meni, da bi lahko predlog novele v DZ-ju ustrezno dopolnili. "Naš osnovni namen je bil prerazporeditev delovne sile," je dejal minister in dodal, da so predlog, ki je v DZ-ju, proučili z vidika poslovnega okolja, potrošnikov, svobodne gospodarske pobude in konkurence ter glede tega, kako bi se opredelile izjeme. "Mislimo, da bi se ga dalo dopolniti do te mere, da bi držal vodo," je dodal.

Predlog bi bilo treba po ministrovem mnenju dopolniti glede poslovanja trgovin v mestnih jedrih in turističnih središčih, glede poslovanja bencinskih servisov, med katerimi bi bili po avstrijskem vzoru ob nedeljah odprti le glavni servisi (npr. na avtocestnem križu), in glede dežurnih trgovin, ki bi zagotavljale nujne življenjske potrebščine.

Dogovor predstavnikov delodajalcev in sindikatov v trgovini za aneks h kolektivni pogodbi, ki določa omejitve glede dela zaposlenih ob nedeljah in praznikih ter zvišuje njihovo plačilo za delo v tistih dneh - a ne bo veljal, če bo država to problematiko kakor koli urejala z zakonom ali drugih predpisom -, na ministrstvu sicer podpirajo, je dejal Počivalšek.

Ni bilo pa nobene ovire, je dodal, da bi bil dogovor sklenjen že dosti prej. "Ta dogovor rešuje le eno vprašanje - vprašanje stroška delovne sile in odprtja nekaterih trgovin," je dejal.

Menil je, da bi bilo treba upoštevati vse partnerje - potrošnike, dobavitelje in javni interes. "A pustimo dogovoru čas, da bo pokazal rezultate. Osebno sicer mislim, da ni uravnotežen - da je napisan bolj v korist enih kot drugih," je ocenil.