Ravno sredi iztekajočega se tedna se je začela simbolična gradnja drugega tira med Divačo in Koprom. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.
Ravno sredi iztekajočega se tedna se je začela simbolična gradnja drugega tira med Divačo in Koprom. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

V Levici menijo, da vstop druge države ne bi pomenil zgolj škode za projekt, ampak tudi za javne finance in strateške interese Slovenije, zato predlagajo, da se v zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper črta določba, ki omogoča vstop tujega kapitala v lastništvo 2TDK-ja.

Vlada pa poudarja, da namen določbe, ki daje možnost finančnega sodelovanja druge države EU-ja pri financiranju izgradnje drugega tira, ni široko odpiranje vrat tujim naložbam v drugi tir, ampak ravno nasprotno.

Opozorila glede madžarskega vložka v drugi tir, vlada medtem nadaljuje pogovore

"Z določbo se natančno regulirajo pogoji finančnega sodelovanja, s tem pa se zamejujejo učinki sodelovanja in zmanjšuje nepredvidljivost posledic različnih interesov za delovanje družbe in drugega tira v dolgoročnem koncesijskem obdobju. Pogoji, ki so določeni dokaj strogo, preprečujejo večinsko lastništvo tujega družbenika. Večinski lastnik družbe 2TDK v vsakem primeru ostaja Republika Slovenija. Družbenik je lahko samo druga država in ne zasebni vlagatelj," navaja vlada.

Dodaja, da je mogoče sodelovanje samo v okviru gospodarske družbe, da lastniški vstop poteka po pravilih korporacijskega prava, potencialni družbenik lahko svoje interese uveljavlja zgolj v korporacijskem okviru (kot manjšinski družbenik) in je v tem smislu upravičen samo do pravic, ki mu jih dajejo pravila o delovanju gospodarskih družb.

"Ne nazadnje pa samo odločitev vlade kot upravičenca za upravljanje kapitalske naložbe ne zadošča. Z družbenikom mora biti sklenjen meddržavni sporazum, ki ga obvezno ratificira državni zbor," je zapisala vlada.

"Gre torej za pomembne varovalke, ki se aktivirajo samo v primeru, da se država za to možnost sploh odloči. S stališča pravne varnosti je njihova ohranitev izjemno pomembna," je prepričana vlada.