Foto: EPA
Foto: EPA

S spremembami uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo je vlada znižala trošarino za neosvinčeni bencin z 0,49051 evra na liter na 0,46051 evra na liter, za plinsko olje za pogon pa z 0,42267 evra na liter na 0,39267 evra na liter. Trošarina za kurilno olje ostaja pri 0,11577 evra na liter.

Sorodna novica Inflacija novembra najnižja v dveh letih: znašala je 4,9 odstotka

Kot so ob tem zapisali na finančnem ministrstvu, vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in s prilagajanjem trošarin sledi zavezam na področju doseganja okoljskih ciljev, obravnava pa tudi gospodarske razmere in ekonomske cilje države.

Hkrati si mora vlada glede na trenutne razmere, ki so povezane z visoko inflacijo, ob zagotavljanju javnofinančne vzdržnosti prizadevati tudi za ohranjanje čim nižjih maloprodajnih cen, so dodali. Na podlagi premisleka in spleta vseh teh okoliščin je tako danes posegla v znižanje trošarine.

Novo dovoljeno višino marže je vlada določila v spremenjeni uredbi o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov. Ta velja za cene naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest.

S to uredbo se najvišja dovoljena višina marže za dizelsko gorivo znižuje z 0,0983 evra na liter na 0,0683 evra na liter, za neosvinčeni 95-oktanski bencin pa z 0,0994 evra na liter na 0,0694 evra na liter. Najvišja dovoljena višina marže za kurilno olje ostaja nespremenjena pri 0,08 evra na liter.

S tem se bo vplivalo na znižanje drobnoprodajnih cen določenih naftnih derivatov in posledično na znižanje inflacije, so zatrdili na gospodarskem ministrstvu. Nove marže bodo morali trgovci upoštevati s prihodnjim regulativnim obdobjem, ki se začne 5. decembra in bo veljalo tri mesece.