Foto: EPA
Foto: EPA

Prispevek za zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE plačujejo končni odjemalci električne energije ter končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote. Pri gorivih je bil po lanski (delni) oprostitvi znova uveden julija letos, pri elektriki je bil od 1. septembra 2022 za leto dni znižan za 50 odstotkov.

Sorodna novica SODO: Posamezni deli distribucijskega omrežja so že zasičeni s samooskrbnimi sončnimi elektrarnami

Znižanje je bilo, kot je vlada pojasnjevala ob spremembi področne uredbe avgusta lani, sprejeto kot komplementarni ukrep regulaciji drobnoprodajnih cen elektrike za gospodinjske in za male poslovne odjemalce ter za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Tudi obdobje veljavnosti je sovpadalo z obdobjem regulacije cen.

Vlada je aprila letos regulacijo cen podaljšala do konca leta, podaljšanja obdobja znižanja tega prispevka pa ne bo, so za STA potrdili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo.

"Ukrep je bil že na začetku načrtovan kot začasen, pripravljen in sprejet v času zelo volatilnih cen (električne) energije. Ministrstvo sicer pozorno spremlja razvoj dogodkov na energetskih trgih in se redno posvetuje z drugimi deležniki tudi v okviru kriznih skupin ministra," so dodali.

Rešitve bodo iskali, ko stanje ne bo več vzdržno

Vlada novih ukrepov trenutno na mizi nima, saj del ukrepov za zniževanje cen še velja, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa je večkrat napovedal, da bodo rešitve iskali, ko stanje ne bo več vzdržno, je na začetku tedna poročal POP TV.

Višina prispevka, ki ga plačujejo končni odjemalci, je odvisna od njihove razvrstitve v odjemno skupino glede na moč, napetostno raven, kategorijo in namen porabe električne energije ter se obračunana na kilovat (kW) obračunske moči končnega odjemalca na mesečni ravni. Za polovico znižani prispevek je npr. za gospodinjske odjemalce znašal 0,36948 evra na kW brez davka na dodatno vrednost (DDV) mesečno.

Spremembe na položnicah

Obetajo se torej višje položnice za elektriko. Znesek bo ob npr. 10 kW obračunske moči višji za okoli 3,7 evra brez DDV-ja oz. 4,5 evra z DDV-jem. Končni znesek je sicer sestavljen iz cene električne energije, omrežnine (za prenos in za distribucijo), prispevkov (poleg za OVE še za energetsko učinkovitost in za delovanje operaterja trga), trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost (DDV).

Stopnja zadnjega je bila za energente kot del ukrepov zaradi draginje od 1. septembra lani do 31. maja letos znižana z 22 na 9,5 odstotka. Ukrep ni bil podaljšan, tako da znova znaša 22 odstotkov.

Na ministrstvu pa so za ponazoritev vzeli gospodinjstvo, ki živi v stanovanju in ima obračunsko moč 7 kW. Na njihovi položnici bo razlika na mesečni ravni 3,14 evra, skupaj z DDV-jem. Pri gospodinjstvih, ki živijo v hišah in imajo nekoliko višjo obračunsko moč, pa bo ta znesek višji še za približno en evro, so pojasnili.

1000 evrov več za štiričlansko družino

Na položnicah v oktobru bo torej račun za 4 evre in pol višji. Ker konec leta poteče še regulacija cen za gospodinjstva, bi bila lahko elektrika brez ukrepov vlade in trgovcev še dražja, je za TV Slovenija poročal Florjan Zupan. Po izačunih Elesa to pomeni za štiri člansko družino tisoč evrov več.Če je do konca maja na leto plačala 1700 evrov, bo brez posega države v začetku prihodnjega leta morala plačati že 2800, kar je 62 odstotkov več. TV Slovenija je s temi izračuni seznanila pristojnega ministra.

"Jaz menim, da bo treba sprejeti določene ukrepe. Zagotovo je prvi ukrep na mizi podaljšanje regulacije. Ali bo v enakem obsegu, ali bo za enako število tarifnih skupin, ali bo samo za gospodinjstva ali samo za male poslovne odjemalce, ali bomo šli v neke hibridne odločitve," je za TV Slovenija povedal Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo. Ker se z novim letom spreminja še obračunavanje omrežnine, minister napoveduje sestanek z vsemi deležniki že za ponedeljek.

Elektrika bo dražja