Vlada bi rada povišala odstotek, za koliko lahko, že tako močno zadolženo državo, še bolj zadolži. Foto: MMC RTV SLO
Vlada bi rada povišala odstotek, za koliko lahko, že tako močno zadolženo državo, še bolj zadolži. Foto: MMC RTV SLO

V predlogu novele zakona je vsebovano fiskalno pravilo, ki temelji na določitvi zgornje meje dolga sektorja države ter obsêga poroštev in jamstev države, hkrati pa omejuje tudi zadolževanje občin ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), medtem ko zadolževanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) prepoveduje.

Vlada je predlog še enkrat proučila in ugotovila, da na višino dolga vpliva tudi nižji bruto domači proizvod (BDP) (nižji kot je, večji delež v njem zavzema trenutni dolg).

Prag bi dvignili na 60 odstotkov
Vlada se je tako danes seznanila z dopolnilom, po katerem zakon ne bi več določal fiksne zgornje meje državnega dolga, pač pa predvidel ukrepe za primere, ko bi dolg presegel določeno višino. Višje od 60 odstotkov BDP-ja se dolg ne bi smel povzpeti, kakor zahteva EU. Sicer pa bi se varčevalni ukrepi začeli izvajati, ko bi dolg dosegel 40 odstotkov BDP-ja.

Še vedno pa ostaja omejitev izdajanja poroštev države pri 20 odstotkih BDP-ja, skupni dolg občin ne sme preseči dveh odstotkov BDP-ja, ZZZS pa se sme zadolžiti le za omejeno vsoto.

Spomnimo: vlada je konec decembra sprejela predlog omenjenega zakona o javnih financah, s katerim je določila zgornjo mejo zadolževanja države pri 48 odstotkih BDP-ja. Gre za isti osnutek, kot ga je v DZ poslala že oktobra lani, a je zaradi predčasnih parlamentarnih volitev postal brezpredmeten.