Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: RTV Slovenija
Stavba Telekoma Slovenije v Ljubljani. Foto: RTV Slovenija

Dozdajšnjemu predsedniku Alešu Šabedru je zaradi odstopa v torek prenehala funkcija.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v torek imenovalo tri nadomestne nadzornike Telekoma Slovenije, in sicer poleg Boštjana Kolerja še Dimitrija Marjanoviča in Štefana Belingarja, funkcija pa je prenehala Alešu Šabedru, Barbari Cerovšek Zupančič in Bernardi Babič, ki so odstopili 19. oktobra.

Vzrok naj bi bile trenutne razmere v nadzornem svetu družbe, Šabeder pa je ob odstopu sporočil, da enako ravnanje pričakuje tudi od preostalih nadzornikov. Preostali člani ‒ Barbara Gorjup, Barbara Kürner Čad in Igor Rozman ter predstavniki zaposlenih Drago Kijevčanin, Dušan Pišek in Jana Žižek Kuhar ‒ se za odstop niso odločili.

Predlog za imenovanje začasnih članov nadzornega sveta, s katerimi se ta popolnjuje, je dal Slovenski državni holding (SDH), upravljavec večinskega, 62,5-odstotnega državnega deleža v Telekomu Slovenije. Skupščine namreč zaradi epidemioloških razmer ni mogoče izvesti, SDH pa je poleg tega ocenil, da je delovanje nadzornega sveta Telekoma brez treh predstavnikov kapitala praktično nemogoče.

Z odstopom treh nadzornikov je namreč nadzorni svet Telekoma Slovenije izgubil bistvena znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja in vodenja ter organiziranja, ki so jih pokrivali nadzorniki, ki so odstopili. Tako ni več zagotovljena primerna sestava, delovanje nadzornega sveta pa ne zagotavlja učinkovitega nadzora, so v SDH-ju pojasnili sodišču.

V SDH-ju so še navedli, da je popolnitev nadzornega sveta nujna zaradi izvajanja načrtovanih nalog Telekoma Slovenije do konca tega leta ‒ med njimi so omenili pripravo in potrditev strateškega poslovnega načrta skupine za obdobje 2021‒2025, priprave za večfrekvenčno dražbo 5G, prodajo poslovno nepotrebnih kapitalskih naložb, posodabljanje ocene vpliva epidemije covida-19 na poslovanje družbe ter izvajanje investicij ‒ in preprečitve škode za družbo.

Ker je SDH po presoji sodišča s predlogom za popolnitev nadzornega sveta udejanjal dolžno skrbnost pri upravljanju kapitalske naložbe države, je sodišče njegovemu predlogu ugodilo.