Foto: Radio Koper/MOP
Foto: Radio Koper/MOP

K mesečnemu zvišanju vrednosti kazalnika razpoloženja v gospodarstvu so tako pozitivno prispevale vrednosti kazalnikov zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,5 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 1,4 odstotne točke), med potrošniki (za 0,3 odstotne točke), v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke) in v gradbeništvu (za 0,2 odstotne točke).

Na medletni ravni se je sicer kazalnik vnovič znižal, in sicer predvsem zaradi negativnih vplivov kazalnikov zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 4,5 odstotne točke) in med potrošniki (za 2,0 odstotne točke). Pozitivno pa so na spremembo vrednosti vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke) in gradbeništvu (za 0,1 odstotne točke).

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je novembra na mesečni ravni zvišala za štiri odstotne točke, v primerjavi s prejšnjim novembrom in dolgoletnim povprečjem pa je bila nižja za 12 oz. pet odstotnih točk.

Na mesečno izboljšanje sta vplivala kazalnika pričakovana proizvodnja in skupna naročila; vrednost prvega se je zvišala za šest odstotnih točk, vrednost drugega pa za pet odstotnih točk. Po drugi strani se je za odstotno točko poslabšal kazalnik zaloge.

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno se je po treh zaporednih mesecih upadanja na mesečni ravni zvišala za tri odstotne točke, na letni ravni pa za 11 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za pet odstotnih točk.

Na zvišanje je vplivalo predvsem izboljšanje kazalnikov pričakovana prodaja in prodaja – povečala sta se za 12 oz. osem odstotnih točk.

Več naročil v gradbeništvu

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu je novembra zrasel v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: od vrednosti v oktobru je bil višji za štiri odstotne točke, od vrednosti pred letom dni za dve odstotni točki in od dolgoletnega povprečja za 33 odstotnih točk.

Na zvišanje kazalnika zaupanja v tej panogi je vplival kazalnik skupna naročila (dvig za devet odstotnih točk), medtem ko se je kazalnik pričakovano zaposlovanje znižal (za eno odstotno točko).

V storitvenih dejavnostih pa se je vrednost kazalnika zaupanja ta mesec po dveh zaporednih mesecih upadanja na mesečni ravni zvišala za pet odstotnih točk, na letni ravni pa za tri odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za devet odstotnih točk.

Na izboljšanje kazalnika zaupanja so vplivale vse tri komponente: povpraševanje (dvig za šest odstotnih točk), pričakovano povpraševanje in poslovni položaj (za pet in štiri odstotne točke).