Če zaposleni sumi, da delodajalec ne plačuje prispevkov, lahko podatke o tem pridobi od Fursa. Foto: BoBo

Plačevanje prispevkov za socialno varnost delodajalcem nalaga zakon o prispevkih za socialno varnost. Kot dokazilo o plačanih prispevkih morajo finančni upravi (Furs) predložiti obračune davčnega odtegljaja (t. i. REK-obrazce), iz katerih je razvidno tudi plačilo davka za dohodke, od katerih se izračunava akontacija dohodnine oz. dohodnina z davčnim odtegljajem.

Stanje na področju pravočasne oddaje REK-obrazcev se izboljšuje, so za Slovensko tiskovno agencijo pojasnili na Fursu. Potem ko je bilo septembra lani 39.678 neoddanih obrazcev za leto 2016, jih je bilo v letošnjem oktobru za leto 2017 še 24.797. To pomeni zmanjšanje za 37,5 odstotka v letu dni.

Leta 2013 so začeli nepredlagatelje REK-obrazcev objavljati tudi na svojih spletnih straneh in od tedaj se je ta seznam skrajšal že za 56 odstotkov.

Vsak lahko preveri svojega delodajalca
Če zaposleni sumi, da zanj prispevki niso bili obračunani in plačani, lahko pri davčnem organu to že več let preveri tudi sam. Vlogo za pridobitev teh podatkov lahko kadar koli vloži pri Fursu.

Ker so se v času gospodarske krize pogosto pojavili dvomi o izpolnjevanju te obveznosti, je bila namreč z davčno reformo v letu 2007 v zakon o davčnem postopku s krajšim prehodnim obdobjem zapisana določba, po kateri mora davčni organ vsaki fizični osebi na njeno zahtevo razkriti podatke o prispevkih za socialno varnost, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati njegov delodajalec ali druga oseba.

Na zahtevo fizične osebe tako na Fursu razkrijejo podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje, kot tudi prispevkih za zaposlovanje oz. prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oz. jih je zanj dolžan plačati delodajalec ali druga oseba. V zadnjih dveh letih so prejeli vloge 23.999 zavezancev, so pojasnili na Fursu. Na leto tako takšno vlogo poda nekaj več kot 12.000 zavezancev.