Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Spremembe cen so različne glede na storitev in glede na masne stopnje znotraj posamezne storitve. Cena standardnega pisma v notranjem prometu, ki je največkrat uporabljena storitev, se je povišala za 11 odstotkov, cena navadnega pisma v notranjem prometu se je povišala za povprečno 20 odstotkov, cena za priporočeno pismo v notranjem prometu pa je višja za povprečno 22 odstotkov. Cene pošiljanja paketov so v povprečju višje za šest odstotkov," so pojasnili v Pošti Slovenije.

Cene univerzalne storitve za standardna in navadna pisma, dopisnico, tiskovine, priporočena in vrednostna pisma ter pakete v notranjem in mednarodnem prometu so na pošti spremenili na podlagi soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve.

Razlogi za podražitev so po navedbah Pošte v povišanju stroškov energentov, povišanju cen prevozov, dvigu stroškov dela in upadanju storitev klasične pisne korespondence. "Pošta Slovenije je cene spremenila zaradi nepokrivanja lastne cene, ki jo ustvarja z opravljanjem univerzalne storitve in je predpisana z zakonom o poštnih storitvah," so sporočili.

V kratkem novih sprememb cen na pošti ne načrtujejo

Na Pošti Slovenije so dodali, da morajo skladno z zakonom za vse uporabnike poštnih storitev zagotavljati cene storitev, ki so stroškovno naravnane, hkrati pa mora obdržati zakonsko predpisano raven kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. V kratkem ne načrtujejo dodatnih sprememb cen.

Pošiljanje priporočenega pisma v tujino se je z avgustom podražilo s 6,3 na 7,22 evra, pri čemer po poročanju portala N1 bode v oči primerjava s tujino. Avstrijska pošta naj bi namreč za enako storitev zaračunavala 4,65 evra, podobno tudi pošte v Nemčiji, Španiji in Franciji.