Nova predorska cev bo dolga 3.546 metrov, predviden rok gradnje pa je ocenjen na pet let. Foto: BoBo
Nova predorska cev bo dolga 3.546 metrov, predviden rok gradnje pa je ocenjen na pet let. Foto: BoBo
Turško podjetje je oddalo najugodnejšo ponudbo 89,3 milijona evrov brez DDV-ja. Foto: Radio Koper/web
Investicijska vrednost projekta dograditve predora Karavanke vključno z manjkajočo polovico avtoceste in vsemi potrebnimi ureditvami na slovenski strani je bila sicer ocenjena na 151,6 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, od tega naj bi gradbena dela znašala okoli 121,5 milijona evrov. Foto: BoBo

Kot je razvidno iz odločitve uprave Družbe za avtoceste RS (Dars), ki je bila sprejeta 30. julija, je bilo po pregledu ekonomske najugodnejše ponudbe ter vseh dopolnitev in pojasnil turškega ponudnika ugotovljeno, da Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret izpolnjuje vse pogoje, določene v razpisni dokumentaciji, da je bila ponudba pravočasna, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ne presega zagotovljenih sredstev naročnika in ni ocenjena za neobičajno nizko.

Zato so ponudbo omenjenega podjetja, ki je bila bistveno cenejša od preostalih osmih prejetih ponudb, na Darsu ocenili za dopustno. Najvišjo ponudbo 140,3 milijona evrov, ki jo je podal Pomgrad v konzorciju s podjetjema Marti Avstrija in Marti Švica, pa so zaradi preseganja vrednosti 121,5 milijona evrov ocenili za nedopustno.

Odpiranje ponudb je sicer potekalo že 30. marca. Drugo ekonomsko najugodnejšo ponudbo je podala Gorenjska gradbena družba, ki je v sodelovanju s češkim Metrostavom ponudila gradnjo druge predorske cevi na slovenski strani predora za 104,4 milijona evrov.

Osemdnevni pritožbeni rok
Pogodba z izbranim izvajalcem bo lahko podpisana šele po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Od vključno ponedeljka začne skladno z zakonom o javnem naročanju teči osemdnevni pritožbeni rok, ki se izteče 16. avgusta opolnoči.

Investicijska vrednost projekta dograditve predora Karavanke vključno z manjkajočo polovico avtoceste in vsemi potrebnimi ureditvami na slovenski strani je bila sicer ocenjena na 151,6 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, od tega naj bi gradbena dela znašala okoli 121,5 milijona evrov.

Načrtovana prostorska ureditev na slovenski strani meje obsega gradnjo nove predorske cevi v dolžini 3.546 metrov, od tega je 3.446 metrov pod zemljo, ter manjkajočega dela avtoceste med vhodom v predor in obstoječo cestninsko postajo v dolžini približno 620 metrov. Predviden rok izgradnje je po projektantski oceni v petih letih od uvedbe izvajalca v delo.