Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Subvencija v novem programu zavoda znaša od 300 do 490 evrov na mesec in se izplačuje za največ 18 mesecev. Delodajalec lahko torej prejme skupaj od 5400 do največ 8820 evrov na osebo. Višina je odvisna od trajanja brezposelnosti, izobrazbe in vključitve osebe v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Subvencija je višja za 70 evrov na mesec, če delodajalec ob zaposlitvi osebo vključi v kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje.

Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen in polni delovni čas. Sorazmerno nižja subvencija se izplača invalidom, ki skladno z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši tedenski delovni čas, so pojasnili na spletni strani.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni, zagotavljajo mentorja z vsaj tremi leti delovnih izkušenj, imajo poravnane davke in obvezne dajatve ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Ponudbo za subvencionirano zaposlitev morajo oddati elektronsko na portalu zavoda za delodajalce.

Del ponudbe so tudi podatki o prostem delovnem mestu, na podlagi katerih zavod delodajalcem napoti brezposelne iz ciljne skupine javnega povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata, ki ga zaposli po tem, ko je z zavodom sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije.

Brezposelni naj se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko na uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Brezposelnost mladih se je zmanjšala

Novi program je sicer nadgradnja dosedanjega programa trajnega zaposlovanja mladih. V okviru dosedanjega programa se je za nedoločen čas od leta 2017 zaposlilo skoraj 7400 mladih.

Ob tem so na zavodu zapisali, da se je v zadnjih petih letih brezposelnost mladih bistveno zmanjšala, hkrati pa se je zvišal delež zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas. "Brezposelnost mladih želimo dodatno zmanjšati in hkrati spodbuditi zaposlovanje za nedoločen čas in dodatno usposabljanje," so navedli.