Foto: BoBo
Foto: BoBo

Bilančni dobiček Telekoma Slovenije je 31. decembra 2023 znašal 66,5 milijona evrov. Od tega so Telekomovi delničarji že na skupščini februarja letos sklenili 40,3 milijona evrov nameniti za izplačilo dividend. Prvi del dividende v vrednosti 3,10 evra bruto na delnico je družba izplačala 22. marca, drugi del v enaki vrednosti bo izplačala 23. avgusta.

O preostanku bilančnega dobička, ki znaša 26,2 milijona evrov, bodo delničarji odločali na skupščini 17. junija, so iz Telekoma Slovenije danes sporočili na spletni strani Ljubljanske borze. In sicer naj bi po predlogu uprave in nadzornega sveta nekaj manj kot 23,9 milijona evrov, kolikor znaša čisti dobiček leta 2023, razporedili v druge rezerve iz dobička, preostanek pa pustili nerazporejen.

"Razlog za takšen predlog je prejem pomoči za blažitev visokih cen električne energije skladno z zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize," so pojasnili v Telekomu Slovenije. Zakon določa, da družbe niso upravičene do pomoči, če izplačajo dobiček za leto 2023. Če bi ga telekomunikacijski operater izplačal, bi moral vrniti 3,57 milijona evrov pomoči.

Čisti dobiček lani za 15 odstotkov višji kot leta 2022

S 23,9 milijona evrov je bil Telekomov čisti dobiček lani za 15 odstotkov višji kot leto prej. Prihodki od prodaje so se ob tem povečali za štiri odstotke, na 601,7 milijona evrov. Te nerevidirane podatke je družba objavila že v začetku marca in ostajajo nespremenjeni tudi v revidiranem letnem poročilu, ki ga je nadzorni svet potrdil v torek.

"Skupina Telekom Slovenije je v letu 2023 poslovala uspešno, presegla zastavljene cilje in tudi v primerjavi z letom 2022 pomembno izboljšala poslovanje. Vse navedeno v zaostrenih tržnih razmerah, ob visokih stroških energentov in ob upoštevanju škode, ki so jo povzročile poplave. Znatno izboljšanje poslovanja je bilo doseženo v vseh pomembnih segmentih poslovanja in na vseh ciljnih trgih," so nadzorniki zapisali v današnji objavi.

Skupina Telekom Slovenije, ki ima družbe v sedmih državah jugovzhodne Evrope, je v letu 2023 povečala prihodke za sedem odstotkov, na 708,2 milijona evrov, in to v več segmentih poslovanja, še najbolj pa na področjih mobilnih in širokopasovnih storitev. Dobiček pred obrestmi, amortizacijo in davki je porasel za šest odstotkov, na 228,6 milijona evrov, čisti dobiček pa za 25 odstotkov na 47,1 milijona evrov.

Letos naj bi skupina povečala prihodke na 717,4 milijona evrov, čisti dobiček pa naj bi se ustavil pri 43,2 milijona evrov, je predsednik uprave Boštjan Košak zapisal v revidiranem letnem poročilu. Za naložbe nameravajo nameniti 235,7 milijona evrov.

Z delnicami Telekoma Slovenije se trguje v prvi kotaciji na Ljubljanski borzi, njegov največji posamični delničar pa je neposredno država z 62,54-odstotnim lastniškim deležem. Kapitalska družba ima v lasti 5,59 odstotka delnic, Slovenski državni holding pa 4,25 odstotka.