Švicarski franki. Foto: EPA
Švicarski franki. Foto: EPA

Vrhovno sodišče je decembra zavrnilo zahtevano revizijo sodbe višjega sodišča ene od bank in s tem potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča v prid dveh tožnikov, ki sta najela posojilo v švicarskih frankih. Gre za prvega v vrsti sporov med posojilojemalci v frankih in bankami, ko je vrhovno sodišče odločilo v prid posojilojemalca.

Sorodna novica Združenje Frank: Vrhovno sodišče potrdilo ničnost posojilne pogodbe v frankih

ZBS: Sodna praksa je enotna

A kot so poudarili v Združenju bank Slovenije, je sodna praksa vrhovnega sodišča v zvezi s posojilnimi pogodbami, vezanimi na švicarske franke, ustaljena in enotna. Za presojo je namreč vrhovno sodišče po pojasnilih združenja uporabilo enaka merila kot v predhodnih odločitvah, v katerih je ugotovilo, da posojilne pogodbe, vezane na švicarske franke, niso nične. In sicer je najprej presojalo, ali je banka ustrezno izpolnila pojasnilno obveznost, ter v primeru, da morebiti ni, ali je ravnala v dobri veri, nato pa je presojalo še obstoj morebitnega znatnega neravnotežja med pravicami in obveznostmi strank.

Po pojasnilih združenja bank je šlo v konkretni zadevi za bistveno drugačno dejansko stanje od primerov v predhodni sodni praksi vrhovnega sodišča, zato je bil posledično dopusten odstop od sodne prakse po precedenčni tehniki razlikovanja.

"Sodba vrhovnega sodišča tako ponovno potrjuje stališče, da je treba v zadevah posojilojemalcev v švicarskih frankih primere presojati posamično in da zakonsko urejanje ni primerno," so poudarili.

"Gre le za posamičen primer, sicer pa ostaja sodna praksa vrhovnega sodišča nespremenjena," so ponovili v združenju bank in dodali, da temu pritrjuje tudi nadaljnja praksa prvostopenjskih sodišč.