Švicarski franki in evri. Foto: Reuters
Švicarski franki in evri. Foto: Reuters

Kot pravijo v združenju, gre za prelomno sodbo. "To je obenem prva sodba Vrhovnega sodišča RS glede problematike posojil v švicarskih frankih, s katero je bilo dokončno ugotovljeno, da gre za nično posojilno pogodbo. Pravnomočna sodba je tako potrjena," so v sporočilu, h kateremu so priložili tudi kopijo sodbe vrhovnega sodišča, zapisali v Združenju Frank.

Vrhovno sodišče je po navedbah združenja uskladilo presojo nepoštenega pogodbenega pogoja z razlago, ki jo je lani podalo ustavno sodišče. Ob tem je izhajalo iz ugotovitve, nadaljuje združenje, da je v danem primeru šlo za nedovoljeno spodbudo jemanja posojila v tuji valuti, zavzelo pa je stališče, da je bilo takšno ravnanje banke tudi zavajajoče.

"Vse to zgolj ob povzemanju vsebine pogodbe, v kateri je posojilojemalec opozorjen na valutno tveganje. Ta situacija je tipična za vse posojilne pogodbe posojil v švicarskih frankih in v sodnih postopkih praktično ni nobene trditvene podlage bank, da bi bilo v drugih primerih drugače," so zapisali.

Poudarili so, da je obenem to prva sodba vrhovnega sodišča po "prelomni" sodbi Sodišča EU-ja, v kateri je to povedalo, da je za nepoštenost pogodbenega pogoja dovolj obstoj znatnega neravnovesja med pravicami in obveznostmi v škodo potrošnika. "Vrhovno sodišče je zdaj to jasno potrdilo z obstojem neomejenega tveganja," so poudarili v združenju in dodali, da po mnenju pravnikov, ki zastopajo posojilojemalce, argumentacije te sodbe ne bo več mogoče presegati. "Tako ni več najti pravnih ovir, da pravici ne bi bilo zadoščeno v vseh tistih primerih, ko posojilojemalci poiščejo zaščito svojih pravic na sodišču," so dodali.

Odvetnik posojilojemalcev Aleš Majcenovič je poudaril, da je bila bistvena ugotovitev vrhovnega sodišča v obravnavani zadevi ta, da banka v času sklepanja posojilne pogodbe v frankih posojilojemalcema ni ustrezno pojasnila valutnega tveganja in tako nista vedela, kakšno tveganje prevzemata.

V Združenju Frank bodo za člane v kratkem pripravili več pravnih posvetov, na katerih bodo podrobno predstavili postopke na sodišču. Ob tem so sodišča pozvali, da pospešijo postopke in omogočijo dostop do pravnega varstva tudi tistim posojilojemalcem, ki ne zmorejo stroškov tožbe. Enak poziv so namenili odločevalcem v politiki.