Foto: BoBo
Foto: BoBo

Okrepljeno čezmejno povezovanje energetske infrastrukture je ključnega pomena za izvajanje evropskega zelenega dogovora, saj omogoča lažje vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje, poudarja Evropska komisija. Povečanje zanesljivosti oskrbe v EU-ju pa je bilo kot prednostna naloga izpostavljeno tudi v načrtu REPowerEU z začetka tega leta.

Največ sredstev v okviru finančnega instrumenta CEF (Connecting Europe Facility) za vseevropska energetska omrežja bo namenjenih projektom prenosa električne energije. V okviru tega namerava Evropska komisija nameniti 307,6 milijona evrov za postavitev prve povezave med Italijo in Tunizijo prek podmorskega visokonapetostnega električnega omrežja. Ta bo po mnenju komisije povečala varnost in trajnost oskrbe z električno energijo v Evropi in omogočila boljšo vključitev obnovljivih virov energije.

Za čezmejni projekt pametnega električnega omrežja med Avstrijo, Hrvaško in Slovenijo, imenovan GreenSwitch, pa je načrtovanih 73,1 milijona evrov. Cilj projekta je nadgradnja električnih omrežij, s čimer bi se omogočilo vključevanje večjega števila novih uporabnikov (proizvodnja obnovljivih virov energije, toplotne črpalke, električna vozila), optimiziralo delovanje omrežja in popolnoma izkoristilo možnosti dopolnjevanja pri oskrbi med tremi državami glede na sezonske obremenitve.

Evropska sredstva bosta prejela tudi projekta širitve podzemnih skladišč plina v Romuniji (38 milijonov evrov) in terminala utekočinjenega naftnega plina v Gdansku na Poljskem (19,6 milijona evrov). V okviru priznavanja pomembnosti naložb v razogljičenje družbe in doseganja podnebne nevtralnosti do leta 2050 pa so bili za financiranje izbrani tudi trije projekti na področju zajemanja in shranjevanja industrijskega ogljikovega dioksida, od tega dva v Belgiji, eden pa v Franciji.

Objava izbranih projektov sledi po objavi razpisa na začetku tega leta, oceni komisije in pozitivnem glasovanju držav članic v koordinacijskem odboru CEF-a. Uradno sprejetje odločitve pa bo sledilo v prihodnjih tednih, so še sporočili iz Evropske komisije.