Foto: BoBo
Foto: BoBo

Direkcija za infrastrukturo je na javnem razpisu prejela tri ponudbe. CGP je v konzorciju s partnerji SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, GH Holding in Gorenjska gradbena družba oddal ponudbo za 33,31 milijona evrov brez DDV-ja oz. 40,64 milijona evrov z DDV-jem. Poleg tega so prejeli še ponudbo za 35,6 milijona evrov brez DDV-ja oz. 43,44 milijona evrov z DDV-jem, ki jo je oddal Kolektor Koling, hrvaški podjetji Kamgrad in Pružne građevine pa sta oddali ponudbo za 35,45 milijona evrov brez DDV-ja oz. 43,12 milijona evrov z DDV-jem.

Merilo za izbiro ponudnika je bila ekonomsko najugodnejša ponudba. Direkcija je ceno omejila pri 33,42 milijona evrov brez DDV-ja. Ker sta ponudbi Kolektorja in hrvaških gradbincev presegali to vrednost, so ju na direkciji označili kot nedopustni in ju iz postopka oddaje javnega naročila izločili. Zoper odločitev je še mogoč revizijski zahtevek.

Železniški nadvoz čez Dunajsko cesto v Ljubljani je del projekta novega potniškega centra v Ljubljani. Ta bo po načrtih obsegal novo avtobusno postajo s parkirno hišo, komercialni del, poslovno stavbo, hotel ter nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo in peroni.

Ko gre za železniški del, prvo fazo predstavlja nadgradnja postavljalne mize za vodenje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav v centralni postavljalnici, ki se je že začela. Druga faza je širitev železniškega nadvoza nad Dunajsko cesto, ki se bo po napovedih državne sekretarke na ministrstvu za infrastrukturo Alenke Bratušek začela spomladi in naj bi trajala leto in pol. Temu naj bi nato sledila gradnja postajne dvorane nad tiri in železniške infrastrukture, ki bi lahko stekla v začetku 2025.