Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na območju Evropske unije od 1. julija velja, da je potrebno za vse pošiljke, ki prispejo iz držav zunaj EU-ja, obvezno plačati še DDV, razen v primeru daril. Pred tem so bile DDV-ja oproščene vse pošiljke v vrednosti do 22 evrov.

Po novih EU-pravilih se DDV obračuna za pošiljke do vrednosti 150 evrov. Evropska komisija je z namenom, da bi prebivalcem EU-ja čim bolj olajšala nakupe in poslovanje z drugimi državami po svetu, uvedla sistem IOSS (VEM). Pri predstavitvi sistema je navedla, da če se je "določen ponudnik registriral za uporabo novega sistema za prijavo in plačilo DDV-ja in bo uporabljal sistem IOSS za uvoz, bo ta sistem poskrbel, da bo cena spletnih nakupov, ki ne presegajo 150 EUR, pri teh prodajalcih dokončna in brez nepredvidenih stroškov ob dostavi." Podobno je navedla tudi slovenska finančna uprava (FURS) v informacijah za potrošnike.

Toda v praksi so, čeprav naj bi trgovci uporabljali sistem IOSS, nakupi blaga v Aziji, ZDA, Veliki Britaniji in drugih državah precej bolj zapleteni in posledično tudi dražji.

Številne svetovne spletne tržnice od 1. julija ob nakupih že dodatno zaračunavajo DDV, ki naj bi ga nato odvedle v države EU-ja. Toda v Sloveniji prihaja do dvojne obdavčitve blaga.

Ne glede na dokazilo, da je bil ob nakupu blaga plačan DDV prek sistema IOSS, Pošta Slovenije nekaterim slovenskim kupcem vnovič zaračunava DDV, in sicer ne samo na vrednost blaga, temveč sta v vsoto za obračun dodana že plačani DDV trgovcu ter morebitna poštnina. Pošta Slovenije pa ob tem zaračunava še strošek carinskega postopka, ki znaša 2,5 evra.

V primerih, ko pošiljke, na primer iz vzhodne Azije, sprva prispejo v druge evropske države, na primer na Nizozemsko, v Belgijo ali na Madžarsko, jih kupci, ki so predhodno plačali DDV, prejmejo brez dodatnih dajatev v Slovenijo. Če pa njihova pošiljka prispe neposredno v Slovenijo, sledijo zapleti in dodatna plačila DDV-ja in carinskega postopka.

Foto: MMC RTV SLO/SPD
Foto: MMC RTV SLO/SPD

Zakaj razlike?

Slovenija še ni prenesla evropske zakonodaje, ki uvaja omenjeni sistem IOSS, v slovensko zakonodajo. Vzrok za to so bili zapleti v DZ-ju in zato poslancem ni uspelo sprejeti novele zakona o davku na dodano vrednost do 1. julija. Konec avgusta so se v DZ-ju odločili, da bo zakon sprejet po hitrem postopku, kar se še ni zgodilo. Slovenija ni edina izjema, po poročanju medijev zaračunavanje DDV-ja za vse pošiljke zunaj EU-ja na Češkem velja šele od oktobra.

Finančno ministrstvo je poleti sprejelo pravilnika za izvajanje novih EU-pravil v prehodnem obdobju do sprejetja novele zakona (Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami EU ter Pravilnika o pogojih in načinu uveljavljanja oprostitev po 51. členu Zakona o davku na dodano vrednost.).

"Glede na obstoječo DDV-zakonodajo lahko finančno ministrstvo samo sprejme odločitev, za katere proizvode velja drugačna obdavčitev. Finančno ministrstvo je tako z novim pravilnikom zapovedalo, da pošiljke, vredne manj kot 22 evrov, niso več oproščene DDV-ja," so za MMC pojasnili na finančnem ministrstvu.

Pošta Slovenije o dvojnem zaračunavanju DDV-ja.

"V Sloveniji velja predhodno plačilo DDV-ja v skladu s sistemom IOSS, je pa pogoj, da pošiljatelj in odpravna pošta pošljeta podatek v natančno določeni strukturi v elektronski obliki. Če Pošta podatka ne prejme, ga ne more uporabiti pri vložitvi dokumentacije, zato velja, da DDV ni bil oziroma ne bo odveden. DDV mora torej v tem primeru plačati kupec ob sprostitvi blaga v prosti promet. V takem primeru lahko kupec zahteva povrnitev plačanega DDV-ja od prodajalca."

Slovenska pošta zaračunava DDV, čeprav je bil ta že predhodno plačan v sistemu IOSS?

Na Pošti Slovenije pravijo, da izvajajo carinske postopke za blago, dostavljeno zunaj držav EU-ja, v vrednosti pod 150 EUR na podlagi pravilnikov ministrstva za finance. Pri obračunu DDV-ja pa se poleg slovenske zakonodaje držijo smernic Evropske komisije, ki se nanašajo na sistem IOSS.

"Pošta postopek IOSS upošteva samo v primeru, ko je od odpravne pošte pošiljatelja prejela elektronsko najavo o pošiljki, ki v za to predvidenem polju vsebuje pravilno številko IOSS. O upoštevanju sistema IOSS je uporabnik obveščen prek portala Uvoz. Kot navedeno, pa lahko deklarant dopolni deklaracijo, če je prišlo do napake pri prenosu podatkov, in razpolaga s pravilno številko IOSS, kar v praksi pomeni, da mora pošiljatelj poslati novo najavo s pravilno številko, ki se upošteva šele ob vložitvi carinske deklaracije. Napak pri prenosu podatkov na Pošti zaenkrat še nismo zasledili. Glede na to, da so podatki o številki IOSS tajni, Pošta ne razpolaga s seznamom številk IOSS in jih v nobenem primeru ne more vnesti v sistem za carinjenje. To ni mogoče niti v primeru, ko je na primer zgolj z računa razvidno, da je bil DDV poravnan pri nakupu, saj če ne gre za elektronsko preverjanje podatkov, tudi prodajalec ne odvede DDV-ja, in to ne glede na to, da ga je kupcu zaračunal," razlagajo na Pošti Slovenije.

Toda tudi če kupec dokaže, da je že plačal DDV, se v Sloveniji ne bo mogel izogniti plačilu dajatve (2,5 evra), opozarjajo na Pošti Slovenije: "Pri uvozni ureditvi IOSS gre za poenostavitev davčnega in ne carinskega postopka. Ne glede na to, ali je bil DDV za pošiljko že plačan ob nakupu (po možnosti v skladu s sistemom IOSS) ali ne, blago v pošiljkah še ni bilo sproščeno v prosti promet v EU-ju, s čimer je to še vedno 'neunijsko' blago, ki v območje EU-ja brez izvedbe uvoznih carinskih formalnosti ne sme vstopiti. V carinskih postopkih namreč ne obstajajo razlike med pošiljkami z IOSS in pošiljkami brez IOSS."

350.000 evrov dodatnih prihodkov za Pošto Slovenije

FURS o težavah z dvojno obdavčitvijo

To so razmeroma novi postopki, v veljavi oz. uporabi so od 1. julija 2021 in medsebojna komunikacija med spletnimi trgovci ter prenosniki poštnih pošiljk še ne teče najbolje. Predvidevamo, da se bodo te začetne težave kmalu uredile.

Carinski postopki za pošiljke pa so dodaten zaslužek za Pošto Slovenije. Glede na podatke, ki jih je Pošta Slovenije posredovala pred slabim mesecem, je od začetka julija, ko je začela veljati nova EU-zakonodaja, izvedla carinske postopke za okoli 140.000 pošiljk. Glede na cenik je za storitev zaračunala približno 350.000 evrov.

Na račun nove evropske zakonodaje, pa verjetno tudi posledic epidemije covida-19, so se na primer količine pošiljk, katerih izvor je Kitajska, znižale za od 30 do 40 odstotkov. Kupci, ki se želijo izogniti dodatnim stroškom, ki jim jih izstavijo ob prispetju pošiljke v Slovenijo, imajo možnost, da zavrnejo prejetje pošiljke. "Od skupne količine prispelih pošiljk je bilo vrnjenih pošiljatelju približno 30 odstotkov pošiljk," so še pojasnili na Pošti Sloveniji.

Številni drugi kupci pa kljub dodatnim stroškom prevzamejo pošiljko, tudi z dvojno davčno obdavčitvijo, čeprav naj bi ravno sistem IOSS, kot so nameni Evropske komisije, odpravil tovrstne anomalije.

"Seznanjeni smo, da v praksi prihaja do primerov, ko je kupec ob nakupu plačal DDV, ob carinjenju pa evidenčna številka IOSS na carinski deklaraciji ni bila navedena, kar je vodilo do avtomatičnega obračuna DDV-ja. V takih primerih svetujemo, da se stranke obrnejo na spletnega trgovca in od njega zahtevajo vračilo plačanega DDV-ja (nekateri spletni trgovci imajo možnost vračila DDV-ja že objavljeno na svojih spletnih straneh). Dodajamo, da se s podobnimi težavami srečujejo tudi kupci in carinske administracije v drugih državah članicah, s čimer je seznanjena tudi Evropska komisija," razlagajo na finančni upravi.

Na Fursu pojasnjujejo, da bo v primerjavi z nekaterimi drugimi državami EU-ja vsak pošiljka do 150 evrov dodatno obremenjena s prispevkom, ki ga treba plačati izvajalcu carinskih postopkov. V primeru Pošte Slovenije, kot rečeno, to pomeni 2,5 evra.

"V skladu s carinsko zakonodajo vse pošiljke, ki prispejo iz tretjih držav, morajo biti predložene carinskemu organu takoj ob vnosu na carinsko območje EU-ja ter zanje mora biti vložena elektronska carinska deklaracija. V primeru, ko gre za uporabo posebne uvozne ureditve IOSS, to pomeni davčno poenostavitev, ki ne vpliva na izvajanje carinskih formalnosti, ki morajo biti opravljene, da je lahko blago v Evropski uniji sproščeno v prosti promet. Enaka ureditev velja za vse države članice in prenosnike poštnih pošiljk," še dodajo dacarji.

Kako se izogniti dvojnim obdavčitvam?

Koliko trgovcev je registriranih za storitev IOSS, zaradi davčne tajnosti v Fursu ne razkrivajo. "V Sloveniji so se zaenkrat registrirali štirje ponudniki za uporabo posebne uvozne ureditve IOS. Dodatno pojasnjujemo, da lahko posebno uvozno ureditev IOSS v Sloveniji uporabljajo tudi ponudniki, ki so se registrirali v drugih državah članicah EU-ja. Podatek o njihovem številu ni na razpolago," pravijo na Fursu

Po podatkih Fursa je bil DDV v sistemu IOSS od začetka julija do konca septembra odveden le za 21.541 pošiljk, zunaj EU-ja pa je bilo v Slovenijo poslanih več kot 160.000 pošiljk.

"Pogoj za oprostitev plačila DDV-ja (ki je bil že plačan ob nakupu) je ob uvozu vložitev carinske deklaracije, ki vsebuje veljavno IOSS-številko. Če ta pogoj ni izpolnjen, se ne more šteti, da je bil DDV poravnan v okviru ureditve IOSS ob nakupu blaga. Kupec v tem primeru lahko zahteva povračilo od prodajalca prek računa, ki ga je prejel od prenosnika poštne pošiljke ali hitrega prevoznika in iz katerega je razvidno, da je bil obračunan tudi DDV. Nekateri hitri prevozniki imajo informacije glede postopka objavljene tudi na svojih spletnih straneh (navajajo, naj se kupec z dokazilom o plačanem DDV-ju obrne na njihovo služno za pomoč strankam in zahteva povračilo plačanega DDV-ja)," še predlaga Furs.

Ta škatla gre sem, tista tja. Foto: Reuters
Ta škatla gre sem, tista tja. Foto: Reuters