Načrtovani začetek poskusnega obratovanja nove lakirnice v Hočah se nekoliko odmika, saj je v četrtek ugovor zoper izdano okoljsko dovoljenje vložilo Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO). Foto: BoBo
Načrtovani začetek poskusnega obratovanja nove lakirnice v Hočah se nekoliko odmika, saj je v četrtek ugovor zoper izdano okoljsko dovoljenje vložilo Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO). Foto: BoBo

Prvi mož Zveze ekoloških gibanj (ZEG) Karel Lipič je sporočil, da se je po pregledu dokumentacije njihova strokovna skupina odločila, da se ne bodo pritožili na Magnino okoljevarstveno dovoljenje. V omenjeni okoljevarstveni organizaciji so v postopku javne obravnave osnutka okoljevarstvenega dovoljenja med drugim zahtevali dodatna merilna mesta za morebitna onesnaženja podzemnih voda in tal, ker je predviden povečan nadzor na ožjem vodovarstvenem območju, pa ocenjujejo, da so njihovi zahtevi po večji skrbnosti nad emisijami in varovanjem podtalnih voda in kakovosti tal zadostili.

Prav tako naj bi jim v Magni zagotovili, da bodo na Arso vložili zahtevo po spremembi emisijskih zahtev v ostrejše pogoje za izpuste prahu, niklja in drugih nevarnih snovi v ozračje, kar od njih pričakujejo v roku enega leta od začetka proizvodnje. Predstavniki investitorja so jim namreč v pogovorih zagotovili, da realno dosegajo bistveno nižje vrednosti emisij v ozračje.

V postopek je bila kot stranski udeleženec vključena tudi občina Miklavž na Dravskem polju, a je tudi novi župan Egon Repnik ta teden potrdil, da pritožbe niso vložili. Tretji stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja na Agenciji RS za okolje (Arso) pa se je pritožil, kar bo postopek vseeno nekoliko zavleklo.

V lakirnici Magne bodo po napovedih s proizvodnjo začeli v začetku leta 2019. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
V lakirnici Magne bodo po napovedih s proizvodnjo začeli v začetku leta 2019. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat

Pritožba okoljskega združenja ROVO

Vseeno pa se načrtovani začetek poskusnega obratovanja nove lakirnice v Hočah vsaj nekoliko odmika, saj je v četrtek ugovor zoper izdano dovoljenje vložilo Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO), ki ga v javnosti največkrat predstavlja Gorazd Marinček.

Omenjena nevladna organizacija Arsu v postopku izdaje očita napačno uporabo oziroma neuporabo procesnih in materialnih predpisov, nepopolno in napačno ugotavljanje dejanskega stanja ter kršitev pravil v postopku. Od okoljskega ministrstva kot pritožbenega organa pričakujejo, da bo dovoljenje v celoti odpravilo.

Bistvo očitkov v kršitvi 69. člena zakona o vodah, ki enoznačno in absolutno prepoveduje kakršno koli rabo ali skladiščenje nevarnih snovi na vseh vodovarstvenih območjih.
V Magni so v četrtek pojasnili, da je možnost pritožbe del postopka, prepričani pa so, da so izpolnili vse zakonske in druge pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, za katero vedo, da je bilo izdano v skladu z vsemi slovenskimi predpisi. Ob tem so dodali, da njihovi načrti zato ostajajo nespremenjeni, obrat in ekipa pa bosta kmalu pripravljena na začetek proizvodnje.

Magna čaka okoljevarstveno dovoljenje