Knjiga Michelle Marder Kamhi nosi podnaslov
Knjiga Michelle Marder Kamhi nosi podnaslov "Zdravorazumski pogled na vizualno umetnost." Foto: http://www.mmkamhi.com/

Po letu 1950 so kritiki in strokovnjaki, naklonjeni modernističnim načelom, izrinili sodobne realistične slikarje in kiparje v senco. V zadnjih desetletjih postmodernistični strokovnjaki, ki dajejo prednost anti-umetniškim formam, kot je 'konceptualna umetnost', nadaljujejo ignoranco.

Michelle Marder Kamhi

Jaz: Kako je vašo knjigo sprejelo občinstvo? Moje vprašanje se nanaša na strokovnjake, umetnike in laično občinstvo.

"Tule so ocene, tule pa reakcije bralcev. Odziv v vseh kategorijah je bil izjemno pozitiven."

Jaz: Očitno zelo cenite Andrewa Wyetha. Tudi zame je precejšnje odkritje. Kako je mogoče, da je umetnik takšne moči spregledan?

"Po letu 1950 so kritiki in strokovnjaki, naklonjeni modernističnim načelom, izrinili sodobne realistične slikarje in kiparje v senco. V zadnjih desetletjih postmodernistični strokovnjaki, ki dajejo prednost anti-umetniškim formam, kot je 'konceptualna umetnost', nadaljujejo ignoranco. Posledica tega je stanje, v katerem je pomen nekaterih izjemnih umetnikov 20. stoletja močno zmanjšan ali pa so spregledani."

Jaz: En pomislek, ki ga imam v zvezi z vašo teorijo, je, da omeji umetnost in umetnike na precej ozko področje. Takšna omejitev bi umetnike, ki sledijo vaši teoriji, speljala v vse vrste manierizmov, v posnemanje drugih ali velike umetnosti preteklosti. Če povem še drugače: veščina sama po sebi še ni velika umetnost. Vaš komentar?

"Kot sledi iz del, ki jih citiram v knjigi (od srednjeveške umetnosti do Gauguina, Seurata, japonskega modernista po imenu Kamisaka Seka), moj pogled na umetnost ni omejen na strogo realistična dela. Moja edina omejitev je, da naj bo delo reprezentacija nečesa predmetnega, saj je po mojem mnenju nepredmetno delo nejasno ali nerazumljivo. Če se ozremo na bogato raznolikost umetnosti skozi tisočletja človeške kulture, takšna zamejitev ne pomeni omejevanja umetniške ustvarjalnosti. Veščina, kot jo vidim jaz, se veže na sposobnost materializirati ideje v obliki zavezujočih vizualnih form. Te so lahko stilizirane ali realistične."

Jaz: Ali vidite kakšno spremembo ali možnost za spremembo v umetniškem svetu v korist idej, ki jih zastopate? Sam sem v tem smislu pesimist. Kako je z vami?

"Sprememba se bo zgodila, če bodo zmotne ideje o umetnosti, ki prevladujejo v kulturi, izginile. Upam, da bo moja knjiga pomagala k temu. Dvomim pa, da se bo to zgodilo kmalu, saj obstajajo močni interesi, da se takšno stanje nadaljuje."

P. S.:
Kot sem sam že zapisal: o estetski teoriji Michelle Marder Kamhi imam nekaj močnih pomislekov. Ampak pod črto se z njo v pretežni meri strinjam.

Po letu 1950 so kritiki in strokovnjaki, naklonjeni modernističnim načelom, izrinili sodobne realistične slikarje in kiparje v senco. V zadnjih desetletjih postmodernistični strokovnjaki, ki dajejo prednost anti-umetniškim formam, kot je 'konceptualna umetnost', nadaljujejo ignoranco.

Michelle Marder Kamhi