Bilten izdan ob 30-letnici partizanskih smučarskih tekmovanj, 1975. Razglednica iz zbirke Mestnega muzeja Idrija.
Bilten izdan ob 30-letnici partizanskih smučarskih tekmovanj, 1975. Razglednica iz zbirke Mestnega muzeja Idrija.

"Začetki Mestnega muzeja Idrija, ki ga je januarja 1953 ustanovil tedanji Ljudski odbor občine Idrija, so tesno povezani z obnovo in predstavitvijo dediščine idrijskega rudnika živega srebra, njegova vsebinska zasnova pa je bila že od začetkov bistveno širša in je poleg rudarstva vključevala tudi področja geologije, zgodovine, narodnoosvobodilnega boja in etnografije na Idrijskem in Cerkljanskem, skozi sedem desetletij pa se je njegova razvejana dejavnost le še širila," je pojasnil direktor muzeja Miha Kosmač.

"7. februarja pripravljamo prvi dogodek ob 70-letnici muzeja, in sicer predstavitev zbornika Razstavljamo čas, maja bomo na idrijskem Mestnem trgu postavili urbano razstavo o delovanju muzeja, ki bo gostovala še v Cerknem in Pivki," je še pojasnil Kosmač.

Temeljno poslanstvo muzeja vse od tedaj ostaja enako: skrb za evidentiranje, zbiranje, proučevanje, dokumentiranje in predstavitev snovne in nesnovne dediščine Idrijskega in Cerkljanskega.

Mestni muzej Idrija opravlja državno javno službo za področje zgodovine, etnologije, vizualne likovne umetnosti in arheologije. Upravlja tudi z vrsto spomeniki državnega pomena na Idrijskem in Cerkljanskem, kot so grad Gewerkenegg in rudarska hiša ter kamšt, ki so tudi spomeniki Unescove dediščine živega srebra v Idriji in s tem dediščine celotnega človeštva.

Že od leta 1956 izdajajo Idrijske razglede
Partizanska bolnica Franja je spomenik državnega pomena in kot nosilka znaka evropske kulturne dediščine pomemben gradnik evropske dediščine. Muzej skrbi tudi za objekte lokalnega pomena, kot so Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem, tehniški oddelek muzeja v Jašku Frančiščke v Idriji, Cerkljanski muzej in Bevkova domačija v Zakojci. Prireja razstave, Muzejske večere, že od leta 1956 neprekinjeno izdaja Idrijske razglede, najstarejšo domoznansko revijo na Primorskem.

V okviru Festivala idrijske čipke bo muzej z Društvom klekljaric idrijske čipke, ki letos praznuje 20-letnico, na idrijskem gradu pripravil osrednjo festivalsko razstavo Skupaj v krogu, v nadaljevanju jubilejnega leta pa tudi občasno razstavo ob 70-letnici muzeja.

V muzeju tudi pripravljajo gostovanja dveh muzejskih občasnih razstav. Razstava Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope bo gostovala v Bosni in Hercegovini, v muzeju Bitke na Neretvi v Jablanici in v Zasavskem muzeju v Trbovljah, razstava Almaden in Idrija – zakladnica svetovne dediščine pa bo v sodelovanju s tamkajšnjim slovenskim veleposlaništvom na ogled v Madridu.