Feničanska pot je ena od 48 mednarodnih poti v okviru programa Kulturne poti, ki ga Svet Evrope izvaja od leta 1987.

Ostanki rimske trdnjave v središču Ajdovščine. Foto: Občina Ajdovščina
Ostanki rimske trdnjave v središču Ajdovščine. Foto: Občina Ajdovščina

Medkulturni dialog v Sredozemlju je glavna tema Feničanske kulturne poti, pri čemer se opirajo na starodavne sredozemske civilizacije, ki so od feničanskega obdobja do rimskega imperija prispevale k ustvarjanju sredozemske kulturne skupnosti in postavile temelje za sodobno civilizacijo.

"Gre za promocijo sredozemske kulture ter za krepitev vezi med sredozemskimi državami, ki si delijo isto zgodovino. Pot temelji na zgodovinskih, družbenih in kulturnih odnosih, ki so jih Feničani vzpostavili vzdolž teh pomorskih poti," so sporočili z ajdovske občine. Feničanska pot združuje geografsko oddaljene kraje s skupno preteklostjo ter krepi njihovo arheološko dediščino in identiteto.

Ajdovščina sodeluje s svojo rimsko kulturno dediščino, od prve poštne postaje Mansio Fluvio Frigido iz 2. stol. pr. n. št. do pozno rimskega vojaškega tabora Castre Ad Fluvium Frigidum in utrdbe Ad Pirum iz 3. stoletja kot dela rimskega obrambnega sistema Claustre Alpium Iuliarum. Na ajdovski občini so dodali še, da s sodelovanjem v tem konzorciju pričakujejo nove pristope h krepitvi kulturne in naravne dediščine v sodelovanju z različnimi ustanovami, univerzami, muzeji in drugimi raziskovalnimi središči s področja ohranjanja kulturne dediščine.

Srečanje članov konzorcija Feničanske kulturne poti Sveta Evrope. Foto: Občina Ajdovščina
Srečanje članov konzorcija Feničanske kulturne poti Sveta Evrope. Foto: Občina Ajdovščina

Konzorcij sestavljajo institucionalni, teritorialni in tematski kulturni organi, univerze, raziskovalna središča, šole, neprofitne organizacije, zasebniki in drugi deležniki z različnih področij, ki razvijajo skupne strategije v 15 evropskih sredozemskih državah. Med trenutnimi 108 člani konzorcija je 18 univerz in 22 muzejev.

Člani konzorcija Feničanske poti stremijo k sodelovanju na področju raziskav in razvoja, izboljšanju znanja in ozaveščanju o zgodovini in evropski dediščini. Prav tako pripravljajo kulturne in izobraževalne izmenjave za mlade Evropejce, pospešujejo sodobne kulturne in umetniške prakse. Na ajdovski občini so poudarili še, da si želijo tudi krepitve kulturnega turizma in trajnostnega kulturnega razvoja.