Laščakovo vilo želijo po prenovi nameniti vsebinam pretežno iz področja kulture, odprta pa bo tudi za različne prireditve, razstave, simpozije in konference. V pritličju bo urejen prostor, ki ga bodo namenili gostinski dejavnosti. Foto: BoBo
Laščakovo vilo želijo po prenovi nameniti vsebinam pretežno iz področja kulture, odprta pa bo tudi za različne prireditve, razstave, simpozije in konference. V pritličju bo urejen prostor, ki ga bodo namenili gostinski dejavnosti. Foto: BoBo
Anton Laščak (1856–1946), arhitekt po rodu iz Ročinja, je izumil tako imenovani neoislamski slog. V arabskem svetu je konec 19. in začetek 20. stoletja za takratne vladarje načrtoval najmogočnejše in najrazkošnejše palače. Foto: Wikipedia
Anton Laščak (1856–1946), arhitekt po rodu iz Ročinja, je izumil tako imenovani neoislamski slog. V arabskem svetu je konec 19. in začetek 20. stoletja za takratne vladarje načrtoval najmogočnejše in najrazkošnejše palače. Foto: Wikipedia

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je lani za leto manj kot okroglih 100 let Mestni občini Nova Gorica podelilo stavbno pravico za Laščakovo vilo in pripadajoči park.

Prva gradbena dela v letu 2021
Prvi del obnove bo ustavil propadanje vile, ki jo je na Rafutu (Pristavi) zgradil Anton Laščak. "V ta namen smo v letu 2019 pridobili arboristično mnenje za sanacijo parka in izvedli preiskavo gradbeno-konstrukcijskih elementov Laščakove vile. V letu 2020 bomo nadaljevali pripravo projektne dokumentacije, na podlagi katere se bodo v letu 2021 začela prva gradbena dela," je povedal svetovalec novogoriškega župana Nejc Koradin.

S sanacijo bodo urejene tudi nove dostopne poti iz Kostanjeviške ceste, novo parkirišče za obiskovalce parka in povezava površin za pešce v parku s Škrabčevo ulico. "Cilj je, da park postane del ureditve, ki bo parkovno povezala središče Nove Gorice z območjem gradu v Gorici in od tu naprej s središčem Gorice – nova zelena poteza, ki bo pešce obeh mest povezala v skupnem prostoru. Območje naj bi s tem postalo generator nove urbanosti širšega somestja," je poudaril Koradin.

Prvi del obnove, vreden okrog 2,5 milijona evrov, bo samo ustavil propadanje vile. Celotna prenova naj bi po prvih podatkih znašala okrog 7 milijonov evrov. Za prvi del bo novogoriška občina večino denarja pridobila iz evropskega kohezijskega sklada prek mehanizma celotnih teritorialnih naložb (CTN), pričakujejo kar 85 odstotkov plačila celotne naložbe, 15 odstotkov potrebne vsote pa bo prispevala občina sama. Za drugi del prenove bo iskala potrebna sredstva tudi v drugih evropskih in državnih skladih.

Novo zeleno srce skupnega mesta
Občina želi, da se na tem območju, na stiku obeh mest, v bližini športnorekreacijskih površin v Panovcu, območju kulturnih spomenikov Kostanjeviškega hriba in vile vzpostavi novo zeleno srce skupnega mesta. Na tem območju se izvaja več projektov za celostno preureditev tega območja, vzpostavitev novih javnih in odprtih površin in peš- ter rekreacijskih poti in kolesarskih povezav.

Prvi del začetka obnove Laščakove vile, ki je zdaj nevarna za obiskovalce parka, bo med drugim zajemal popravilo in zamenjavo celotnega ostrešja, statično utrditev objekta, zatesnitev okenskih in vratnih odprtin ter čiščenje zarasle vegetacije iz objekta.

Vila je edina svoje vrste v tem delu Evrope, obkroža jo razkošen park. Njen posebni položaj tik ob meji med državama, s pogledom proti Goriškemu gradu in samostanu na Kostanjevici, jo je v burnem 20. stoletju postavil v središče številnih zgodb. Foto: RTV Slovenija
Vila je edina svoje vrste v tem delu Evrope, obkroža jo razkošen park. Njen posebni položaj tik ob meji med državama, s pogledom proti Goriškemu gradu in samostanu na Kostanjevici, jo je v burnem 20. stoletju postavil v središče številnih zgodb. Foto: RTV Slovenija