Ivica Križ je muzejska svetovalka Dolenjskega muzeja v Novem mestu, kjer že od leta 1980 vodi kustodiat za etnologijo. Foto: Dolenjski muzej Novo mesto

Slovensko etnološko društvo (SED) ji bo nagrado izročilo danes v Sinagogi Maribor. Podelili bodo še Murkovo priznanje, ki ga prejme Bojan Knific, in listine, ki gredo v roke Iztoku Ilichu ter Danijelu Cvetku in Kulturnemu, etnološkemu in turističnemu društvu Josipdol.

Komisija v sestavi Katalin Munda Hirnök, Jelke Pšajd, Tomaža Simetingerja in Marka Terseglava kot predsednika je soglasno odločila, da letošnjo Murkovo nagrado podeli Ivici Križ. "Zdaj muzejska svetovalka Dolenjskega muzeja v Novem mestu tam že od leta 1980 vodi kustodiat za etnologijo, ki je danes po njeni zaslugi izvrsten in prepoznaven primer etnološkega muzealstva. Na tako visoko raven ga je pripeljala prav nagrajenka, ker je svoje etnološko delo zasnovala široko, s poudarkom na terenskem delu, raziskovanju in predstavljanju. Ob tem se je ves čas zavedala pomena objav in s tem popularizacije etnološkega dela in dediščine," so o nagrajenki zapisali v utemeljitvi.

Njeno raziskovalno območje je ožja Dolenjska, vsebinsko pa način življenja dolenjskega kmečkega in obrtniškega prebivalstva s poudarkom na medičarstvu, lončarstvu, opekarstvu, keramični industriji, lutkarstvu, fotografiji in otroških igračah. Na teh področjih je opravila sistematične terenske raziskave in topografije občin Novo mesto in Šentjernej, obrti pa v Škocjanu in Šentjerneju z okolico. Sproti je s svojim delom seznanjala javnost s številnimi članki v Dolenjskem listu in v strokovnih revijah.

Nagrajenka je med drugim avtorica stalne etnološke razstave Dolenjska in njeni ljudje. Foto: Dolenjski muzej Novo mesto

Kot vrh njenega strokovnega in terenskega dela žiranti navajajo stalno etnološko razstavo Dolenjska in njeni ljudje. Postavila je tudi vrsto občasnih razstav, med katerimi velja omeniti: Od antičnega vrča do majolike, Medičarstvo in svečarstvo na Dolenjskem, Nazaj v otroški raj - igre in igrače na Dolenjskem, Pečarska in keramična industrija v Novem mestu, Opekarstvo na Dolenjskem in Fotografija novomeških avtorjev. Bila pa je tudi soavtorica razstave in monografije Tisočletje na okljuku Krke.

Danijel Cvetko je s Kulturnim, etnološkim in turističnim društvom Josipdol nagrajen za ohranjanje in oživljanje tradicije in etnoloških posebnosti kraja, Iztok Ilich pa za kontinuirano raziskovalno in publicistično delo v etnologiji. Murkovo priznanje je komisija dodelila Bojanu Knificu za odmevno razstavo Zakaj valentinovo, če imamo gregorjevo? Praznovanje gregorjevega na Slovenskem danes.

"Ob številnih dogodkih in srečanjih, ki jih organiziramo, ima posebno mesto prav ta dogodek v čast odličnosti naših stanovskih kolegic in kolegov. Letos bomo že 33. leto zapored podelili nagrade, ki so jih leta 1986 ustanovili naši društveni predhodniki in jih poimenovali po našem znanstvenem in strokovnem vzorniku dr. Matiju Murku," so sporočili iz Slovenskega etnološkega društva (SED).

Prvo nagrado je leta 1988 podelila takratna predsednica SED-a Ingrid Slavec Gradišnik, letos pa bo zbrane najprej nagovorila sedanja predsednica društva Alenka Černelič Krošelj. Slavnostna govornica bo lanska Murkova nagrajenka za življenjsko delo Maja Godina Golija. Nagrado in priznanja so poimenovali po Matiji Murku (1861–1952), ki je deloval na številnih področjih, etnologi in kulturni antropologi pa ga imajo za utemeljitelja etnologije kot znanosti in treh področij etnološkega zanimanja: duhovne, gmotne in družbene kulture.