Po razstavi bosta njena avtorja, Miha Špiček in Blaž Verbič, obiskovalce vodila 13. aprila ob 18.00. Foto: Dokumentacija SEM-a
Po razstavi bosta njena avtorja, Miha Špiček in Blaž Verbič, obiskovalce vodila 13. aprila ob 18.00. Foto: Dokumentacija SEM-a

V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) so ob praznovanju 100-letnice obstoja pripravili novo razstavo z naslovom Peš, s kolesom, vlakom in tovornjakom. Razstava na ogled postavlja v fotografski objektiv ujete trenutke kolektivnega terenskega dela po Sloveniji med letoma 1948 in 1982 in skozi izbrane predmete prikazuje delo raziskovalcev muzeja.

V isti sapi se postavitev poklanja prvemu povojnemu ravnatelju muzeja Borisu Orlu ter njegovim sodelavkam in sodelavcem, začetnikom skupinskega terenskega raziskovanja po Sloveniji. Brez njih muzej danes ne bi imel tako obsežnega gradiva s področij materialne, družbene in duhovne kulture, ki predstavlja enega od najpomembnejših fondov muzeja, so sporočili iz SEM-a. Razstavo sta pripravila kustosa Miha Špiček in Blaž Verbič.

Nova doba, ko etnografov ni več vleklo samo na Gorenjsko
Raziskave Orlovih terenskih ekip so bile vsakoletne sistematične terenske raziskave kustosov SEM-a, ki jih je leta 1948 vpeljal takratni ravnatelj muzeja Orel. Z njegovim prihodom se je v muzeju začelo novo obdobje.

Ker so bile predvojne zbirke muzeja v veliki meri zastopane z nošami in ljudsko umetnostjo predvsem Gorenjske in Bele krajine, si je Orel za eno od prvih nalog postavil za cilj popolnitev zbirk tako, da bi muzej predstavljal "popolno podobo slovenskega ljudskega življenja".

Odločil se je, da bo s terenskimi ekipami sistematično raziskal posamezne etnične predele slovenskega ozemlja, ki so bili v muzeju slabše zastopani, na začetku predvsem Dolenjsko in Primorsko, ter se načrtno lotili raziskav na izbranih območjih Slovenije. Ekipe so bile sestavljene iz kustosov SEM-a, zunanjih strokovnih sodelavcev s sorodnih ustanov in risarjev s tedanje Šole za umetno obrt.

Prva Orlova terenska ekipa v Škocjanu na Dolenjskem, 1948. Foto: Dokumentacija SEM-a
Prva Orlova terenska ekipa v Škocjanu na Dolenjskem, 1948. Foto: Dokumentacija SEM-a

Orel se je priprav na terensko delo lotil natančno in sistematično. Za vsa področja raziskovanja so pripravili vnaprej določene vprašalnice, posamezne terene pa so predhodno obiskali in pripravili predavanja za domačine o pomembnosti etnoloških raziskav. Po opravljenem delu so v nekaj primerih na terenu postavili tudi priložnostno razstavo. Po njegovi smrti leta 1962 je sledilo še 14 terenskih odprav, zadnja je bila leta 1982.