Na visoško domačijo je vezana Tavčarjeva Visoška kronika o nekdanjih lastnikih posestva, rodbini Kalan.

Pogled na visoški dvorec. Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič
Pogled na visoški dvorec. Foto: Občina Gorenja vas - Poljane/Marko Vogrič

Obnova bo med drugim vključevala ureditev dvorane za prireditve, na občini pa napovedujejo, da bo tako na visoški domačiji še bolj pestro vse leto.

Več kot 190.000 evrov nepovratnih sredstev
Občina Gorenja vas - Poljane bo za obnovo gospodarskega poslopja visoške domačije, ki je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, prejela nekaj več kot 190.000 evrov nepovratnih sredstev, ki jih je spomladi odobrilo ministrstvo za kulturo. Po besedah župana Milana Čadeža bodo za obnovo prejeli sredstva za polovico upravičenih stroškov.

Za zdaj potekajo postopki za izbiro izvajalca, župan pa računa, da bodo dela lahko začeli jeseni. Zamenjali bodo dotrajano streho, obnovili fasade s kamnitimi oboki in lesen balkon, prenovili bodo tudi stavbno pohištvo in kovane mreže na oknih ter obnovili arkadno kletno dvorano.

Koktajla Cvetje v jeseni in Visoška kronika
"Impozantno dvorano želimo nameniti prireditvam, zlasti poročnim slavjem, povezanim s protokolom poroke na Visokem," je povedal Čadež. Pomen ureditve večjega prostora za prireditve v spodnjem delu gospodarskega poslopja pa je poudarila tudi vodja kavarne na Visokem Martina Ambrožič Tušar.

Vodja kavarne je dejala, da lahko zdaj večje dogodke pripravljajo le na prostem ali pod kozolcem, kar je mogoče zgolj poleti. Posebno zgodbo visoškega dvorca v kavarni pripovedujejo s koktajloma Cvetje v jeseni in Visoška kronika, ki v svojevrsten okus povezujeta značilne arome z obronkov Poljanske doline.

Kot je poudaril župan, bodo s postopnimi koraki v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) in ob finančni pomoči države to nadaljevali tudi v prihodnje. V gospodarskem poslopju jih bo čakala še ureditev pritličja in podstrehe, v dvorcu pa ureditev prvega nadstropja.

Sorodna novica Kjer je Polikarp Izidorja prikrajšal za prst: Tavčarjev dvorec ob stoletnici Visoške kronike

Kmečki dvorec iz 17. stoletja
S postopno prenovo se v kmečki dvorec iz 17. stoletja vrača tudi življenje. Celotno pritličje dvorca je že urejeno za ogled, v njem deluje tudi kavarna, v kleti pa si v prihodnje želijo urediti pivnico in vinoteko. "Idej o vsebini imamo veliko in se o njih že pogovarjamo," je povedal Čadež ter dodal, da pri snovanju vsebine poslušajo tudi obiskovalce, saj se tako porodi marsikatera ideja.

"Pri obnovi in oživljanju posestva na Visokem že zadnjih deset let delamo kratke, a zanesljive korake. Tako gradimo zgodbo o uspehu," je povedal župan. Zadovoljen je, da javni zavod Poljanska dolina posestvo dobro upravlja in se trudi s prireditvami, ki so zlasti ob koncih tedna zelo obiskane.