Foto: občina Gorenja vas - Poljane
Foto: občina Gorenja vas - Poljane

Arheološka izkopavanja, ki so potekala v več fazah, so zaključili konec lanskega leta. Manjši del arheološkega najdišča je bil raziskan že v letu 2008 ob gradnji ceste skozi naselje. Takrat so našli temeljni posvetitveni kamen baročne cerkve z letnico 1710, pa tudi romansko apsido iz 11. stoletja in pokopališče iz predromanske dobe. V sklopu projekta ureditve vaškega jedra Poljan so se raziskave v letih 2021 in 2022 nadaljevale, najdbe pa so presegle prvotna pričakovanja.

Ob začetku 18. stoletja v središču Poljan "je stala mogočna baročna cerkev, ki je bila po drugi svetovni vojni porušena, na njenem mestu pa je bila zgrajena živilska trgovina", je za STA pojasnila Mija Ogrin, vodja izkopavanj. Na tej stavbi je bila kar 40 let znamenita freska Iveta Šubica Poljanska vstaja, ki pa so jo zaradi porušitve objekta z namenom ureditve vaškega jedra januarja lani premestili k bližnjemu spomeniku NOB-ja.

Raziskali okoli 450 grobov
Na tem območju je bilo tudi baročno in gotsko ter verjetno tudi še starejše pokopališče. Tako so raziskali okoli 450 grobov, jih pregledali, izmerili in dokumentirali ter vzeli nekaj vzorcev za nadaljnje raziskave, je pojasnila Ogrin.

Del gotske cerkve je bil uničen, ker je bila vanj vkopana baročna kripta, kljub temu so lahko izkopali precej temeljev in verjetno tudi temelje še starejše, romanske cerkve, kar z najdenim delom rimske fibule kaže na prisotnost ljudi v tem prostoru že v rimskem času. Ne morejo pa na podlagi posamične najdbe najdišča interpretirati kot naselbinsko najdbo iz tistega obdobja, je pojasnila.

Foto: občina Gorenja vas - Poljane
Foto: občina Gorenja vas - Poljane

Odkrili so različne drobne najdbe iz novejših obdobij, kot so svetinjice, molitveniki, rožni venci, prstani in uhani, ki so jih dali v konzervacijo in hrambo Loškemu muzeju. "Tam naj bi se te najdbe hranile, vendar mislim, da je treba stremeti k temu, da se jih čim več razstavi in prikaže v lokalnem okolju," je poudarila Ogrin in dodala, da so možnosti predstavitve najdb in najdišča velike, vključno z vizualizacijo in digitalno postavitvijo.

Občina je nad gotske temelje cerkve postavila začasno leseno strešno konstrukcijo, ki bi jo lahko že primerjali s končnimi prezentacijami nekaterih arheoloških najdišč. Vendar v Poljanah nameravajo pripraviti poseben projekt interpretacije kulturne dediščine.

"V načrtu imamo narediti nekaj odmevnega"
"V načrtu imamo narediti nekaj odmevnega,"
je napovedal župan Milan Čadež in pojasnil, da zdaj teče priprava projektov, ki bi bili najprimernejši za prezentacijo dediščine. "Prepričan sem, da lahko v sodelovanju s pravo skupino arhitektov naredimo nekaj zelo prepoznavnega, kar je naš izziv," je poudaril župan.

Ogrin je dejala, da občine, ki se ukvarjajo s turizmom, ugotavljajo, da ta lahko doseže višji nivo, če se vanj vključuje tudi kakovostno predstavljena dediščina. Cilj prezentacije tako ni zgolj zavarovati in ohraniti zgodovinsko najdišče v kar se da neokrnjeni obliki, temveč tudi atraktivno prikazati impozantnost arheološke dediščine najdišča.

Medtem se v okviru projekta urejanja vaškega jedra Poljan ob neposredni bližini zaščitenega najdišča intenzivno gradi nov kulturni dom, za katerega je občina pridobila 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. V novem objektu bodo večnamenska dvorana, skupni prostori za društva in tudi večja knjižnica.