Vhod v prostore Zgodovinskega arhiva Ljubljana na Mestnem trgu. Foto: BoBo
Vhod v prostore Zgodovinskega arhiva Ljubljana na Mestnem trgu. Foto: BoBo

Sodba še ni pravnomočna, obe strani imata možnost pritožbe do konca meseca. Po odločitvi sodišča mora arhiv izprazniti poslovne prostore, pri tem pa je sodišče odredilo, da enoletni odpovedni rok za izpraznitev poslovnega prostora teče od vročitve sodbe dalje, poroča časopis Dnevnik.

Zgodovinski arhiv Ljubljana mora po 122 letih zapustiti prostore v središču mesta

Neuspešni poskusi sklenitve konkretnega dogovora
Na občinski službi za pravne zadeve so za časopis potrdili, da so si v zadnjih treh mesecih izmenjevali informacije, pobude oziroma ponudbe o možnosti poravnave, zlasti glede termina morebitne izpraznitve, a da konkretni dogovor ni bil sklenjen.

Zgodovinski arhiv Ljubljana je imel z MOL-om sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas za uporabo prostorov na omenjenih naslovih, občina pa je pogodbo odpovedala aprila 2019. Pojasnili so, da prostore potrebujejo za lastno delovanje, arhiv pa bi jih moral zapustiti že do junija lani. Odpoved najemne pogodbe je MOL vložil sodno, saj mu tako nalaga zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, so pojasnili na občinski službi za pravne zadeve.

Janković: Za prostore arhiva mora poskrbeti država
Ljubljanski župan Zoran Janković je dejal, da mora za prostore arhiva poskrbeti država, in kot možni lokaciji omenjal Kvedrovo ulico in Roško cesto. V arhivu pa so medtem opozarjali, da nimajo drugih primernih prostorov, v katere bi se lahko preselili z gradivom in zaposlenimi. Zaradi odpovedi najemne pogodbe so se znašli v položaju, ki bi lahko ogrozil arhivsko javno službo in arhivsko kulturno dediščino, so še sporočili iz arhiva.

Zgodovinski arhiv Ljubljana odgovarja na izjave župana

Zgodovinski arhiv Ljubljana je tako MOL kot ministrstvo za kulturo pozval k ustrezni razrešitvi prostorske problematike, pri čemer so jih s pismi podprli Arhivsko društvo Slovenije, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU in Zveza zgodovinskih društev Slovenije.

Tudi odbor DZ-ja za kulturo je že januarja lani razpravljal o prostorski problematiki arhiva. Sprejet je bil sklep, naj se vlada in ministrstvo dogovorita z MOL-om za podaljšanje roka za izselitev arhiva z zdajšnje lokacije, medtem pa naj ministrstvo zagotovi oziroma zgradi nove prostore. Takratni minister Zoran Poznič je sicer na seji povedal, da je za arhiv načrtovana novogradnja v Jaršah in da je za to rezerviranih šest milijonov evrov.

Ministrstvo: Zgodovinski arhiv nameravamo reševati v naslednji finančni perspektivi

V naslednji finančni perspektivi ministrstva
Medtem se je zamenjala vlada, s čimer je ministrstvo za kulturo prevzel Vasko Simoniti, na ministrstvu pa so nato oktobra lani pojasnili, da nameravajo k reševanju prostorske problematike arhiva pristopiti v naslednji finančni perspektivi – ne glede na izid z MOL-om glede izselitve.

Dali so tudi pobudo direkciji za vode pri ministrstvu za okolje in prostor, da se "pretehtajo možnosti za ohranitev vodnih virov na območju Ljubljanskega polja in hkrati rešitev prostorske stiske" tega največjega slovenskega regionalnega arhiva. Direkcija pa je že v letu 2015 arhivu izdala negativno odločbo na vlogo za izdajo projektnih pogojev za gradnjo nove stavbe na območju Ljubljanskega polja, še navaja Dnevnik.

"Skupaj z ministrstvom iščemo dolgoročno rešitev"
V arhivu pa so v današnji izjavi za javnost zapisali, da so z ministrstvom že pristopili k reševanju nastalega položaja ter da v dialogu z njim iščejo najboljše možne rešitve. "Ker Zgodovinski arhiv Ljubljana hrani pisno kulturno dediščino, ki predstavlja kulturni spomenik slovenskega naroda, skupaj z ministrstvom iščemo dolgoročno rešitev, ki bo tudi prihodnjim rodovom zagotovila in omogočila uporabo ohranjene kulturne dediščine," je zapisala direktorica Zdenka Semlič Rajh.