Zgodovinski arhiv Ljubljana se noče seliti, župan opozarja na dolžnost ministrstva

"Tri trditve župana Jankovića so neresnične oz. zavajajoče," so napisali v odzivu na članek.

Po njegovih besedah sta dve mogoči lokaciji, kamor bi se arhiv lahko preselil, na Kvedrovo in na Roško cesto, "pri čemer je druga boljša in zanjo tudi že imajo gradbeno dovoljenje, ki bi ga bilo treba obnoviti".

ZAL odgovarja, da na Roški cesti nima gradbenega dovoljenja za gradnjo oz. adaptacijo arhivskih prostorov. "Župan je očitno zamenjal ZAL z Arhivom Republike Slovenije, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje za adaptacijo osrednjega trakta nekdanje vojašnice na Roški cesti. Za lokacijo na Kvedrovi ulici pa je ZAL dal izdelati programsko projektno dokumentacijo za novogradnjo arhiva, kar bi bil prvi primer namenske arhivske gradnje v Sloveniji," so zapisali.

Druga trditev, ki jo komentirajo, je dolžina odpovednega roka. Na občini pravijo, da so dali arhivu odpovedni rok eno leto, "čeprav so imeli, ker gre za brezplačen najem, možnost dati odpovedni rok tri mesece".

Zgodovinski arhiv Ljubljana mora po 122 letih zapustiti prostore v središču mesta

Na ZAL-u pravijo, da je odpovedni rok pravzaprav enoletni. Kot najemniki prostorov na naslovu Mestni trg 27 se sklicujejo na najemno pogodbo, v kateri je določeno, da lahko najemodajalec (MOL) odpove najemno pogodbo brez razloga z odpovednim rokom enega leta (VIII. člen pogodbe). "V Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih je določeno, da mora najemodajalec (MOL) najemno pogodbo odpovedati po sodni poti preko sodišča, odpovedni rok pa ne sme biti krajši od enega leta."

Pri ZAL-u so se odzvali še na izjavo župana, v kateri je dejal: "Pred desetimi leti je ta isti arhiv hotel novo lokacijo, danes pa razlagajo, da so to njihovi idealni prostori in da bo selitev na Roško, ki leži kilometer vzhodno od teh prostorov, pomenila veliko težavo."

Z arhiva so sporočili, da niso nikoli dejali, da so prostori v središču Ljubljane idealni, "prav tako nikoli nismo omenjali selitve na Roško, zato so navedbe župana neresnične. ZAL nasprotno že zadnjih 20 let opozarja ustanovitelja na neustreznost prostorov v centru Ljubljane. Za ZAL pa je sprejemljiva samo selitev v prostore, ki bodo omogočali varno hrambo arhivskega gradiva in ustrezne pogoje za strokovno delo in delo s strankami."

To je po njihovih besedah mogoče zagotoviti bodisi z novogradnjo bodisi z ustrezno adaptacijo. "Odpoved najemne pogodbe s strani MOL sili ZAL v hitro iskanje neprimernih prostorov, kar bi ogrožalo arhivsko gradivo ter dostopnost do gradiva za stranke." ZAL na lokaciji v središču Ljubljane hrani pretežno gradivo mesta Ljubljana od 14. stoletja naprej, "zato je težko razumeti, zakaj mesto izpostavlja to neprecenljivo unikatno gradivo, za varovanje katerega bi moralo izkazovati še poseben interes, poškodbam ali celo uničenju".

Zgodovinski arhiv Ljubljana se ne želi seliti, za kar je do zdaj prejel že tri pisma podpore, in sicer od Arhivskega društva Slovenije, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU (ZIMK) in Zveze zgodovinskih društev Slovenije.