Dela na Mrakovi domačiji bodo predvidoma stekla v drugi polovici tega leta in bodo končana prihodnje leto. Foto: Zavod za kulturo Bled
Dela na Mrakovi domačiji bodo predvidoma stekla v drugi polovici tega leta in bodo končana prihodnje leto. Foto: Zavod za kulturo Bled

Zavod namreč končuje pripravo dokumentacije za prenovo in ureditev te domačije na Rečici pri Bledu, ene redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, ki jo bodo po mnogo letih zapuščenosti preuredili v etnološki muzej. Domačija je zapuščena že tri desetletja, v njej pa sta se ohranila tradicionalni način gradnje kmečkih hiš in zasnova notranjih prostorov.

Muzej, ki bo pripovedoval zgodbo kmečke družine nekoč
Sestavljena je iz dveh objektov, iz stanovanjskega in gospodarskega objekta, v preteklih letih pa so tam evidentirali tudi vrsto predmetov, ki so ostali po smrti zadnje lastnice. Po besedah direktorja zavoda Matjaža Završnika bodo stanovanjski del z restavratorskimi in drugimi posegi prenovili ter zaščitili, tako da bo ta v čim večji meri ostal takšen, kot je bil, in bo pripovedoval zgodbo kmečke družine nekoč. "Obiskovalcem bomo skušali z najsodobnejšimi prezentacijskimi tehnikami, kakršne so denimo predstavitve 3D, pričarati nekdanje življenje v teh prostorih," je še pojasnil direktor.

Osvežena bosta tudi vrt in sadovnjak
Nadalje je direktor zavoda povedal še, da bodo na gospodarskem poslopju v spodnjem nadstropju uredili funkcijske prostore, kot so sanitarije, manjši gostinski prostor, blagajna in trgovina. Zgoraj pa bosta muzej v Nemčiji živečega slovenskega kiparja Slavka Oblaka, ki je rodbinsko povezan z Mrakovo domačijo, in manjši večnamenski prostor za različna srečanja krajanov ter društev, za delavnice in podobno. Uredili bodo tudi zunanjost in vrt ter sadovnjak, zasajen z avtohtonimi drevesi. Na vrtu bodo prikazali, kako so v štirih letnih časih potekala dela na kmetiji.

Trenutno poteka pridobivanje vse potrebne dokumentacije za ureditev domačije, v drugi polovici leta pa naj bi stekla dela, ki bodo predvidoma končana še pred glavno sezono v letu 2021.

V Zavodu za kulturo Bled so tudi v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije za izgradnjo dvigala na Blejski grad, pripravljajo pa se tudi na izgradnjo arheološkega muzeja ob vznožju grajskega hriba, v katerem bi prostor našle številne arheološke najdbe s tega območja. Foto: BoBo
V Zavodu za kulturo Bled so tudi v fazi pridobivanja vse potrebne dokumentacije za izgradnjo dvigala na Blejski grad, pripravljajo pa se tudi na izgradnjo arheološkega muzeja ob vznožju grajskega hriba, v katerem bi prostor našle številne arheološke najdbe s tega območja. Foto: BoBo