Prizor iz dokumentarnega filma Muzej norosti. Foto: IMDb
Prizor iz dokumentarnega filma Muzej norosti. Foto: IMDb

Muzeju norosti, ki od leta 2014 deluje v prostorih na gradu Cmurek, je SVZ Hrastovec odredil izselitev v 30 dneh. Kot razlog so navedli pomanjkljivo varnost in samovoljno poseganje v objekt. V muzeju odločitev razumejo kot zlorabo okoliščin za uničenje lokalne iniciative. Grad Cmurek je v lasti države in v upravljanju SVZ-ja Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena.

Ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju v muzeju očitajo, da jih v 30 dneh, v katerih se morajo izseliti, ni sprejel na sestanek. Navajajo še, da tudi ni upošteval nobenega od njihovih argumentov, s katerimi so utemeljevali neupravičenost preklica soglasja za uporabo gradu Cmurek na Tratah.

Gradu ne nameravajo zapustiti
Iz zadnjega dopisa, ki ga je Muzeju norosti poslal državni sekretar ministrstva Cveto Uršič, je po njihovem mnenju razvidno, da se je Cigler Kralj "pogovarjal samo z eno stranjo, in to z močnejšo, ki ji ‒ po vseh dejanjih sodeč ‒ ni mar za uničenje lokalne iniciative, delovnih mest v deprivilegirani regiji in ohranitev programa, ki ima edini vizijo za ta spomenik". Poudarili so, da jim zato ostane le, da ministru znova pišejo.

"Gradu Cmurek ne moremo zapustiti in ga tudi ne bomo, saj smo v njem razvili dejavnosti, o izvajanju dejavnosti smo vas skozi vsa leta uporabe gradu tudi obveščali," so zapisali. Poudarili so, da imajo status delovanja v javnem interesu prav zaradi oživljanja gradu Cmurek. "Če bo treba, bomo svoje pravice primorani zaščititi na sodišču," so napovedali.

Sorodna novica Muzej norosti ohranja glas zaprtih v zavodih in bije bitko za grad Cmurek

Potreba po interventnih sredstvih
Ministra vnovič pozivajo, "da se v duhu dobrega gospodarjenja z državnim premoženjem" sestane z njimi. Nanj naslavljajo prošnjo, da jim pomaga poiskati rešitev, da se Socialno varstveni zavod (SVZ) Hrastovec razbremeni upravljanja in da Muzej norosti in njegov center za deinstitucionalizacijo lahko nemoteno izvajata in razvijata svoje dejavnosti.

Ob tem Ciglerja Kralja pozivajo še, da na ministrstvu za kulturo poda vlogo za interventna sredstva, s katerimi bo mogoče čim prej izvesti nujna sanacijsko-vzdrževalna dela, ki so posledica upraviteljevega nezadostnega vzdrževanja nepremičnine.

Ministrstvo: "Ne smemo zanemariti vidika varnosti"
Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so v odzivu zapisali, da je "za ministrstvo najprej pomembno to, da je stavba varna, česar pa na podlagi podatkov in informacij, ki jih imamo iz strani Zavoda, ne moremo sklepati. Zato smo jih zaprosili, da strokovno mnenje o tem, ali je stavba varna za bivanje oziroma za zadrževanje v njem, poda pristojna institucija."

Dodali so, da cenijo "delo skupnosti Muzeja norosti, lokalne skupnosti in vseh, ki so v gradu Cmurek dejavni. V splošnem ministrstvo skrbi za starejše in ranljive skupine, namenja veliko pozornost in znatna finančna sredstva, predvidoma tudi v okviru prihodnje evropske finančne perspektive. Ob tem ne smemo zanemariti vidika varnosti in ustreznosti namembnih kapacitet." Svoj zapis so sklenili z besedami, da si bodo še naprej prizadevali za rešitev v interesu vseh deležnikov.

Muzej norosti mora zapustiti grad Cmurek

O Muzeju norosti je Amir Muratović posnel dokumentarni film, ki prinaša zgodbe o gradu Cmurek, v katerem so dolga desetletja večinoma životarili ljudje, oskrbovanci, obstranci, pacienti, vklenjeni v ustanovo za duševno zdravje. V dokumentarcu se tako zvrstijo pripovedi in izpovedi oskrbovancev, prebivalcev, tudi legende in literarni miti, se izriše portret življenja in zaselkov, ki so združeni v vas Trate v Slovenskih goricah.

Muzej norosti, dokumentarni film