Ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Ministrica za kulturo Asta Vrečko in župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je nato v šmarski občini podpisala še pogodbo za projekt Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad, v Podčetrtku za projekt Doživetja grajskega razgleda, v Kozjem pa za projekt Grad Podsreda. Po besedah ministrice so vsi omenjeni projekti v lasti občin in imajo zelo pomembno vlogo za občane ter so vključeni v načrt za okrevanje in odpornost. Na razpis ministrstva je sicer prispelo približno 40 projektov, vrednost razpisa pa je znašala 15 milijonov evrov.

Dvorec Jelšingrad. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Dvorec Jelšingrad. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

Župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš je povedal, da so s sofinanciranjem projekta Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad rešili gordijski vozel. V tej občini gre za naložbo v rekonstrukcijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena dvorca Jelšingrad. Projekt predvideva tudi razvoj novih turističnih zanimivosti, kot je doživetje virtualne resničnosti.

Nove vsebine za dvorec Jelšingrad
Projekt obnove naj bi trajal tri leta in pol. Ministrstvo za kulturo bo zagotovilo dober milijon evrov, Občina Šmarje pri Jelšah pa 274.500 evrov. Z rekonstrukcijo ostrešja in strešnega venca dvorca, menjavo strešne kritine in zagotavljanjem statične stabilnosti objekta bo projekt zaščitil zelo ogrožen objekt kulturne dediščine ter mu dodal nove turistične vsebine, ki bodo s pomočjo sodobnih digitalnih orodij interpretirali in promovirali kulturno dediščino. Izveden projekt bo prispeval h gospodarskemu in turističnemu okrevanju, k trajnostnemu razvoju in kulturnemu turizmu šmarske občine.

Podpis pogodbe z županom Podčetrtka Petrom Misjo. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Podpis pogodbe z županom Podčetrtka Petrom Misjo. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

V Podčetrtku je ministrica podpisala pogodbo z županom Petrom Misjo za projekt Doživetja grajskega razgleda, v okviru katerega bo obnovljen del gradu Podčetrtek, ki ga je občina lani odkupila in tako ohranila pred nadaljnjim propadanjem. Gre za investicijsko pomemben projekt, saj spomeniku zaradi statične ogroženosti grozi izguba spomeniških lastnosti.

Grad Podčetrtek. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Grad Podčetrtek. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

Dvoletna prenova gradu Podčetrtek
Projekt bo predvidoma končan s koncem leta 2024, ministrstvo za kulturo bo za njegovo izvedbo zagotovilo 1,6 milijona evrov, občina Podčetrtek pa bo prispevala skoraj 883.000 evrov. Glavni izziv projekta je spodbujanje razvoja trajnostnega kulturnega turizma z uporabo dediščine in njenih potencialov. Namen naložbe je energetska, programska in statična obnova dela gradu, vključno z obnovo fasade in stavbnega pohištva ter predpriprava statične sanacije na obodnih zidovih. Hkrati bodo razvili nove turistične izdelke, večinsko nadgrajene z uporabo digitalnih sredstev in informacijsko-komunikacijskih tehnologij za predstavitev in promocijo kulturne dediščine ter celotne destinacije Podčetrtek s širšim območjem.

Po podpisu pogodbe z županjo občine Kozje Milenco Krajnc. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Po podpisu pogodbe z županjo občine Kozje Milenco Krajnc. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

V občini Kozje pa je ministrica z županjo Milenco Krajnc podpisala pogodbo za projekt Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem v Občini Kozje, cilj katerega je oživitev kulturne dediščine na gradu s pomočjo razvijanja še dodatne turistične ponudbe. Z vlaganjem v obnovo in modernizacijo kulturnega spomenika, razvijanjem kulturno-turističnih storitev in izdelkov ter oglaševanjem, obveščanjem in ozaveščanjem javnosti želijo doseči dvig privlačnosti turistične destinacije Podčetrtek, ki zajema tudi območje občine Kozje. Hkrati pa želijo prispevati tudi k ugledu Slovenije na področju kulturne dediščine, kulture in turizma ter spodbujati turistični obisk občine Kozje.

Grad Podsreda. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA
Grad Podsreda. Foto: Ministrstvo za kulturo/Bor Slana/STA

Tudi obnova romanske kapele
Projekt obnove naj bi trajal do oktobra 2025. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na dobrih 1,5 milijona evrov, ministrstvo za kulturo bo od tega zagotovilo slabih 977.000 evrov, preostanek v vrednosti skoraj 260.000 evrov pa Občina Kozje. V okviru projekta se bo izvedla celotna obnova romanske kapele, ki v nasprotju s preostalim dvorcem, ki je v zadnjih 30 letih doživel celovito prenovo, še ni obnovljena. Z izvedbo obnovitvenih del in posodobitvijo opreme se je močno izboljšalo stanje objekta in grad Podsreda je zaživel kot celota, saj so obnovitvena dela omogočila, da je grad dobil stalno vsebino, zagotovljeno je bilo redno vzdrževanje, obnovljen kulturno-zgodovinski objekt pa predstavlja dopolnjujočo turistično ponudbo lokalnega in regijskega območja. Oživitev romanske kapele bo omogočila nadaljnje raziskave in razvoj spoznanj o romanski kulturni dediščini, hkrati pa dodatno ponudbo v turistični ponudbi gradu.