V okviru simpozija bo drevi v ljubljanski Drami uprizorjena gledališka predstava Ernsta Lubitscha Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree, v petek pa bo potekala okrogla miza na temo meddisciplinarnosti v slovenistiki, ki jo bo vodil profesor Marko Stabej. Foto: SNG Drama ljubljana/Peter Uhan
V okviru simpozija bo drevi v ljubljanski Drami uprizorjena gledališka predstava Ernsta Lubitscha Ko sem bil mrtev v režiji Diega de Bree, v petek pa bo potekala okrogla miza na temo meddisciplinarnosti v slovenistiki, ki jo bo vodil profesor Marko Stabej. Foto: SNG Drama ljubljana/Peter Uhan

Na tridnevnem simpoziju, ki bo posvečen meddisciplinarnosti v slovenistiki, bo 94 udeležencev iz desetih držav predstavilo 82 referatov.

Letošnji simpozij ima tako kot njegovi predhodniki jasno začrtan cilj: kot osrednji slovenistični znanstveni sestanek združiti slovenske in tuje jezikoslovce ter literarne zgodovinarje, sopostaviti njihove raziskovalne rezultate in interpretativna mnenja ob izbrani tematiki ter k razpravljanju povabiti tudi predstavnike drugih strok, še posebej humanističnih in družboslovnih.

Tako slovenistika zagotavlja široko sintezo posamezne raziskovalne tematike in hkrati omogoča načrtovanje nadaljnjih raziskovalnih korakov ter jih umešča v širši kulturni in družbeni kontekst. Tokratni simpozij nadaljuje koncept 28. simpozija Obdobja - Infrastruktura slovenščine in slovenistike, njegov cilj pa je omogočiti znanstveno razpravljanje o meddisciplinarnosti v slovenskem jezikoslovju in literarni vedi, so zapisali organizatorji simpozija.

K razmisleku o povezovanju med strokami so povabili ugledne strokovnjake, ki so doslej v svojem znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu uspešno združevali spoznanja več strok. Sodelovali bodo udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Italije, Makedonije, Poljske, Rusije, Slovaške in Srbije.

Simpozij poteka v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.