Alešu Vaupotiču se zdi skrb vzbujajoče, da zaskrbljenost ministrice glede sodelovanjem vodstva s kolektivom temelji
Alešu Vaupotiču se zdi skrb vzbujajoče, da zaskrbljenost ministrice glede sodelovanjem vodstva s kolektivom temelji "zgolj na podlagi javnega pisma peščice zaposlenih". Foto: Moderna galerija
Sorodna novica "Dogajanje je preseglo meje zdravega razuma." Po mnenju ministrice potrebna menjava RTV-vodstva.

Zavzema se za konstruktivni dialog, ki bi obrodil rešitev, ki bo lahko služila kot zgled za plačilo dela na področju likovnih in vizualnih umetnosti.

Glede odnosov v galeriji je Vaupotič zapisal, da je večkrat predlagal srečanje s predstavniki ministrstva, na katerem bi pojasnil situacijo, a se je z njimi v dosedanjem mandatu sestal le dvakrat. Po njegovih navedbah je v zadnjem času na različne načine pristopil k izboljšanju komunikacije in sodelovanja v kolektivu, pri tem pa opaža, da se med zaposlenimi vse bolj kažejo različna mnenja in pogledi na ustanovo ter njeno delo in vlogo, pri čemer se, tako Vaupotič, "na nekatere sodelavke in sodelavce ter vodstvo s strani nekaterih posameznikov stalno izvajajo nesprejemljivi pritiski, ki otežujejo konstruktivno sodelovanje in delovni proces ter izpolnjevanje poslanstva Moderne galerije. Ti pritiski se npr. kažejo tudi v tem, da določeni sodelavci z vodstvom v zvezi z rednim delom komunicirajo celo prek odvetnikov".

Vaupotiču se zdi skrb vzbujajoče, da zaskrbljenost ministrice glede sodelovanjem vodstva s kolektivom temelji "zgolj na podlagi javnega pisma peščice zaposlenih". Po njegovi oceni nekateri med zaposlenimi "več kot očitno" nimajo volje in pripravljenosti za notranji dialog, sodelovanje pri razstavi Momental-mente, od katere se so se nekateri zaposleni distancirali v pismu, ki so ga naslovili na medije, pa so po njegovih besedah zavrnili.

Vaupotič se je v izjavi zavzel za konstruktivni dialog z ministrstvom, notranjimi in zunanjimi strokovnjaki in sindikatom Zasuk, prek katerega bi našli rešitev, ki bi lahko služila kot zgled za plačilo dela na področju likovnih in vizualnih umetnosti. Foto: BoBo
Vaupotič se je v izjavi zavzel za konstruktivni dialog z ministrstvom, notranjimi in zunanjimi strokovnjaki in sindikatom Zasuk, prek katerega bi našli rešitev, ki bi lahko služila kot zgled za plačilo dela na področju likovnih in vizualnih umetnosti. Foto: BoBo

Umetnici Niki Autor je galerija za opravljeno delo na razstavi Če bi gozdovi govorili, bi se od žalosti posušili plačalo za 60 odstotkov višji znesek od prvotno določenega. Njen zahtevek po dodatnem znesku ji bo "morala plačati zgolj v primeru pravnomočne odločitve sodišča". Direktorja galerije sicer čudi, da se ministrica osebno zavzema za plačilo konkretnega računa določene umetnice, o katerega utemeljenosti teče sodni spor. To po njegovem mnenju ne more biti zgled za vodenje javnega zavoda, še manj pa za ureditev problema prekarnosti in eksistencialnih stisk na področju likovne ustvarjalnosti v Sloveniji.

Kot pojasnjuje direktor, je bil po prvem srečanju z ministrico za rešitev spora z Niko Autor pripravljen predlog rešitve, vendar jasnega odgovora oziroma potrditve z ministrstva še niso prejeli, zato je reševanje te tematike zastalo.

V današnji izjavi za javnost se je Vaupotič zavzel za konstruktivni dialog z ministrstvom, notranjimi in zunanjimi strokovnjaki in sindikatom Zasuk, prek katerega bi našli rešitev, ki bi lahko služila kot zgled za plačilo dela na področju likovnih in vizualnih umetnosti. "Že na prvem sestanku z ministrico, junija, sem predlagal, da se za ovrednotenje dela umetnic in umetnikov upošteva sistem plačnih razredov javnega sektorja, ta predlog pa je pred kratkim za medije predstavila tudi profesorica Katja Praznik," je zapisal.

V Moderni galeriji smo odprli razstavo Momental-mente, njenega odprtja pa se predstavniki ministrstva za kulturo niso udeležili, v izjavi piše Vaupotič.
V Moderni galeriji smo odprli razstavo Momental-mente, njenega odprtja pa se predstavniki ministrstva za kulturo niso udeležili, v izjavi piše Vaupotič. "Razstava prinaša na ogled slikarska dela, ki so nastajala v zadnjem obdobju na Slovenskem. V ospredju je refleksija slikarskega smisla, načinov konstrukcije podob v tem mediju. Novinarski odzivi so ta vidik povsem zanemarili, odziv nekaterih strokovnih sodelavk in sodelavcev Moderne galerije pa je prav tako preozko usmeril svoj kritični pogled v to, da osredotočanje na slikarstvo kot prakso izdelave slik 'omeji širšo kulturno ali nasploh družbeno relevantnost' umetnosti," je direktor Moderne galerije še zapisal v izjavi. Foto: Dejan Habicht, Moderna galerija

Ob tem je še dodal, da je zaradi številnih nepravilnosti, na katere je naletel po prevzemu direktorske funkcije, svet Moderne galerije ministrstvu za kulturo predlagal, da se izvede revizija poslovanja galerije v preteklosti. Po Vaupotičevih besedah se ministrstvo do predloga še ni opredelilo, prav tako je "nerazumljivo dolgo" obravnavalo njihovo vlogo za dodelitev sredstev za sanacijo strehe. "Zaradi tega je obstajala resna nevarnost, da se bo začetek sanacije odložil, kar bi dela zamaknilo v obdobje obilnega deževja na koncu poletja. Očitki, da smo se sanacije lotili pozno mi, so neutemeljeni. Dejstvo je, da prvotne projektantske rešitve niso bile zadostne. Prav tako postopkov javnega naročanja zaradi zahtev zakonodaje ni mogoče izpeljati čez noč. Na dinamiko izvajanja del je, razumljivo, vplivala tudi epidemija covida-19," je zapisal.

Ministrica: "Če po vsem tem času vodstvo ne uspe s svojimi zaposlenimi vzpostaviti konstruktivnega dialoga, je očitno ta prekinjen"
Na Vaupotičev ozdiv se je ozdvala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Potrdila je, da se je sama dvakrat sestala z direktorjem Moderne galerije. Ministrstvo je na teh pogovorih izrazilo zaskrbljenost glede delovanja Moderne galerije in odnosa z zaposlenimi. Govora je bilo tudi glede omenjenega plačila umetnici Niki Autor.

Ministrstvo je poleg tega poslalo dopis s vprašanjem, kako je tem, saj je bilo po besedah ministrice na sestanku dogovorjeno, da se bo to uredilo, kot tudi dialog z zaposlenimi, a ministrstvo vse do danes ni prejelo nobenega odgovora. "Konflikt traja pravzaprav od nastopa njegovega mandata, nekako očitno ni dialoga med zaposlenimi in vodstvom galerije, kar je po tako dolgem času pravzaprav popolnoma nedopustno."

"Moje mnenje je, da če po vsem tem času, torej govorimo skoraj o letu in pol, vodstvo ne uspe s svojimi zaposlenimi vzpostaviti konstruktivnega dialoga, je očitno ta prekinjen. Če lahko imamo v Moderni galeriji razstavo, o kateri strokovni sodelavci ne vedo ničesar, kot so tudi sami napisali v javni objavi, tega nekako ne moremo razumeti, da gre za dobro vodenje javnega zavoda, kajti spet govorimo o naši največji, najpomembnejši nacionalni ustanovi za moderno umetnost," se je še odzvala ministrica, ki na vprašanje, ali pričakuje tudi odstop direktorja Moderne galerije, sicer neposredno ni odgovorila.