Z njo bi ugotovili smotrnost porabe proračunskih sredstev. Na občini menijo, da so s kandidaturo poskrbeli za dvig ugleda in prepoznavnosti mesta.

Ptuj. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik
Ptuj. Foto: Radio Maribor/Tamara Zupanič Čučnik

Kot je v pobudi zapisal Matej Siebenreich, bi bila pobuda potrebna, ker je Ptuj sicer formalno izpeljal kandidaturo, a so v resnici svetovalci nekaj mesecev pred koncem postopka odstopili, dela niso dokončali, zaračunali pa so večino denarja.

"Kakšna je materialna in moralna odgovornost svetovalcev, ki so, kot smo lahko slišali, pustili, da so večino dela opravili drugi, v glavnem ptujski ustvarjalci, sami pa to potem zbrali in prepisali?" se je v pobudi vprašal Siebenreich, ki se tudi sprašuje, kaj ima Ptuj zdaj sploh od kandidature in ali je program, ki so ga naredili svetovalci, sploh uporaben.

Bo Piran, Ptuj, Nova Gorica ali Ljubljana Evropska prestolnica kulture?

Na mestni občini so pojasnili, da je soglasje za kandidaturo marca 2019 podal mestni svet ter za vodjo imenoval Aleša Štegra. Ptujska občina je sklenila pogodbo z zunanjimi strokovnjaki, ki so opravili vse, kar je bilo vezano na pripravo lokalnega programa kulture in kandidature za naziv EPK 2025. Hkrati so v skladu s pogodbami občini na dva meseca poročali o opravljenih aktivnostih.

Na občini so prepričani, da so bili v skladu s pričakovanji napori, vloženi v kandidaturo, usmerjeni k dolgoročnemu napredku mesta, strateški načrti kandidature pa bodo uresničljivi tudi, če Ptuju ne bo uspelo priti do naziva.

Povezali lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne deležnike
Delovna skupina je v sklopu aktivnosti povezovala lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne deležnike. V ta namen je ob podpori lokalnih deležnikov izvedla vrsto aktivnosti, med drugim je bil opravljen pregled obstoječega stanja na področju kulture, določeni so bili ukrepi za njen razvoj, prav tako je bil pripravljen strateški dokument na področju kulture.

V procesu priprav na kandidaturo so prek delavnic in posvetovanj pripravili nabor projektnih idej s področij kulture, izobraževanja, ekologije, sociale in kulturnega turizma, spodbujali so povezovanje vseh deležnikov na področju kulture in javnosti.

Ptuj ostaja v ringu: "Denar ne more biti edino merilo"

Kot poudarjajo na občini, so se v mestu v času kandidature začeli tudi drugi pozitivni procesi, ki krepijo participacijo meščanov in ustvarjajo prostor za dialog z različnimi deležniki. Menijo, da so z vsemi aktivnostmi poskrbeli za dvig ugleda in prepoznavnosti Ptuja kot potencialnega nosilca naziva EPK 2025 v regionalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru.

Ob tem so pojasnili, da se je pogodba s pripravljavci kandidature iztekla konec lanskega junija, aneksa pa niso podpisali. Mestni svetniki so bili seznanjeni z dopisom pripravljavcev, v katerem so ti predlagali odstop od kandidature, kljub temu pa so maja lani sprejeli sklep, da mesto nadaljuje postopek kandidature ter jo zaradi spremenjenih okoliščin, povezanih z epidemijo, vsebinsko in finančno prilagodi.

Osnovno vodilo: izvedljivost
Na mestni občini so zato v skladu z usmeritvami mestnega sveta pripravili drugo prijavno knjigo, ki so jo tudi pravočasno oddali. Pri planiranju programskih vsebin in investicijskih projektov sta bili njihovi osnovni vodili izvedljivost in realno načrtovanje programskih in investicijskih odhodkov, zato so se usmerili samo v tista investicijska vlaganja, ki so nujno potrebna in vezana na program ali pa bi bistveno vplivala na kakovost življenja v mestu.