Sklep o ustanovitvi KSEVT-a, s čimer vstopa država v soustanoviteljstvo, bo po mnenju vlade omogočil nadaljnje kakovostno delovanje zavoda. Foto: BoBo
Sklep o ustanovitvi KSEVT-a, s čimer vstopa država v soustanoviteljstvo, bo po mnenju vlade omogočil nadaljnje kakovostno delovanje zavoda. Foto: BoBo
KSEVT
Država bo za zavod iz proračuna zagotavljala pet šestin potrebnih sredstev, občina Vitanje pa šestino. Foto: BoBo
Ksevt
KSEVT je za držabo pomemben predvem zaradi pomena Hermana Potočnika Noordunga, ki velja za enega od treh utemeljiteljev raziskovanja vesolja na svetovni ravni. Foto: BoBo

Po besedah državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Tadeja Slapnika bo nova vršilka dolžnosti direktorja Elena Dokuzov v prihodnjih šestih mesecih vzpostavila pogoje za začetek normalnega delovanja zavoda do imenovanja vseh organov zavoda.

Kot je še dejal po seji vlade, se je ta KSEVT-u posvečala zadnje leto dni. Položaj javnega zavoda, ki je bil doslej v lasti in ustanoviteljstvu občine Vitanje in ki je v času svojega delovanja zašel v velike finančne težave, je rešila z vstopom države v soustanoviteljstvo in s sistemskim virom financiranja, ki ga bosta zagotavljala ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter ministrstvo za kulturo. Kot pravi Slapnik, naj bi to omogočilo nadaljnje kakovostno delovanje zavoda.

Država mora zagotoviti pet šestin, občina preostanek
Kot je še pojasnil sekretar, je razmerje med državo in lokalno skupnostjo za prihodnja leta določeno tako, da bo država iz proračuna zagotavljala pet šestin potrebnih sredstev, občina Vitanje pa šestino. Iz vladnega urada za komuniciranje so sporočili, da bo sklenjena tudi pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljev KSEVT-a.

Po Slapnikovih besedah dobiva KSEVT s tem potrebna sredstva za izvajanje svojega osnovnega programa, ob tem pa bo lahko kandidiral za evropska sredstva in preostala sredstva, dostopna na ravni Evropske komisije.

Iz vladnega urada za komuniciranje so sporočili, da bo sklenjena tudi pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljev KSEVT-a.

Po Slapnikovih besedah je KSEVT za državo pomemben zaradi pomena Hermana Potočnika Noordunga, ki velja za enega od treh utemeljiteljev raziskovanja vesolja na svetovni ravni. Prepoznavanje Noordunga tako na nacionalni kot na svetovni ravni prek programa kulturalizacije vesolja, ki poteka v objektu v Vitanju, pa pomeni za Slovenijo tako na področju kulture kot tudi gospodarstva in izobraževanja izjemno vstopno točko za komuniciranje znanosti tako v Sloveniji kot navzven.

Julija lani je Slovenija podpisala pridružitveni sporazum z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), ki je nadgradil dosedanji status Slovenije kot evropske sodelujoče države v status pridružene članice. Vlada meni, da je za promocijo tega sodelovanja smiselno vključiti zavod KSEVT na način, da se poslanstvo zavoda razširi tudi na dejavnosti, povezane z nalogami, ki jih prinaša članstvo Slovenije v ESI.

Poslanstvo KSEVT-a je prav promocija aktivnosti, vezanih na vesolje in vesoljske tehnologije, ter povezovanje umetnosti, znanosti in gospodarstva, vezano na vesoljske programe.

Kulturalizacija vesolja ostaja temelj KSEVT-a
Na vprašanje, ali bo vlada ohranjala osnovno zamisel ustanoviteljev KSEVT-a, se pravi kozmifikacijo umetnosti in kulturalizacijo vesolja, je Slapnik dejal, da je v ustanovnem aktu kulturalizacija vesolja jasno opredeljena kot tisti temelj, na katerem se gradi nadaljnji program, ki pa se mu dodaja vključevanje v gospodarstvo tako na področju gospodarske diplomacije kot turizma.

Glede vključevanja znanosti v program dela KSEVT-a je spomnil, da je bila za vključevanje izobraževanja in znanosti v vse dejavnosti Slovenije na področju vesoljskih tehnologij ustanovljena tehnična pisarna Slovenija v vesolju, tudi zato, da bodo te vsebine lahko vključene v dejavnosti KSEVT-a.