Inšpekcijski nadzor je potrdil nenamensko porabo sredstev. Občina Vitanje je za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v KSEVT-u leta 2014 od ministrstva za kulturo dobila 110.000 evrov, po ugotovitvah inšpektorja so skladno s potrjenim programom dela porabili zgolj 59.516 evrov. Slabih 46.000 evrov so po besedah nekdanjega v. d. direktorja KSEVT-a namenili za plačilo najemnine občini Vitanje za uporabo objekta, za plačilo stroškov zunanjega računovodstva in za izplačilo štirih plač zaposlenim. Foto: BoBo
Inšpekcijski nadzor je potrdil nenamensko porabo sredstev. Občina Vitanje je za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v KSEVT-u leta 2014 od ministrstva za kulturo dobila 110.000 evrov, po ugotovitvah inšpektorja so skladno s potrjenim programom dela porabili zgolj 59.516 evrov. Slabih 46.000 evrov so po besedah nekdanjega v. d. direktorja KSEVT-a namenili za plačilo najemnine občini Vitanje za uporabo objekta, za plačilo stroškov zunanjega računovodstva in za izplačilo štirih plač zaposlenim. Foto: BoBo
false
Miha Turšič je svojo 17-dnevno gladovno stavko oktobra lani prekinil po prejetem mnenju direktorata za javno računovodstvo, da je bila uporaba javnih sredstev v KSEVT-u upravičena in transparentna. Le nekaj dni zatem pa so z ministrstva za finance sporočili, da Turšičeva izjava ni točna, saj direktorat ne more presojati namenskosti sredstev. Konec decembra je Turšič z mesta direktorja odstopil, saj kljub Cerarjevi obljubi ni prejel nobenih statusnih ali finančnih rešitev za urejanje delovanja KSEVT-a. Predstavniki treh ministrstev so se sicer dogovorili o vzpostavitvi tehnične pisarne Slovenija v vesolju, a dlje od tega ni šlo in KSEVT je še vedno brez vodstva. Foto: BoBo

Inšpektor ni uporabljal točnih dokumentov, temveč zgolj dopisovanja. Ko začneš gledati te detajle, se primeš za glavo. Kaj drugega kot pravdanje nam na koncu ne bo ostalo, kaj pa se bo ob vsem tem zgodilo s KSEVT-om, pa ne vem.

Miha Turšič

Vodstvo Kulturnega središča evropskih vesoljskih tehnologij (KSEVT) je od ugotovitev ministrstva za kulturo, da so v zavodu v letu 2014 neupravičeno porabili proračunski denar, zatrjevalo, da v njihovem poslovanju nepravilnosti ni bilo. To je med oktobrsko gladovno stavko večkrat povedal tudi Miha Turšič.
Slabih 46.000 evrov so po besedah nekdanjega v. d. direktorja KSEVT-a namenili za plačilo najemnine občini Vitanje za uporabo objekta, za plačilo stroškov zunanjega računovodstva in za izplačilo štirih plač zaposlenim. Na ministrstvu za kulturo so trdili, da za porabo omenjenega zneska niso pridobili ustrezne dokumentacije, in KSEVT-u očitali neupravičeno uporabo sredstev.

Denar bi moral biti porabljen izključno za programske stroške
Spomnimo, Miha Turšič je svojo 17-dnevno gladovno stavko oktobra lani prekinil po prejetem mnenju direktorata za javno računovodstvo, da je prejem predmetnih pogodbenih sredstev Občini Vitanje upravičen. Ugotovili so, da je bila uporaba javnih sredstev v KSEVT-u upravičena in transparentna. Le nekaj dni zatem pa so z ministrstva za finance sporočili, da Turšičeva izjava ni točna, saj direktorat ne more presojati namenskosti sredstev. Izplačilo je bilo izvedeno skladno s pogodbo, namenskost sredstev pa mora preverjati skrbnik pogodbe, to je ministrstvo za kulturo. Zato se, kot so poudarili na finančnem ministrstvu, glede namenskosti sredstev po koncu del niso opredeljevali, kulturno ministrstvo pa je ves čas poudarjalo, da je težava pri dokumentaciji KSEVT-a prav pri namenskosti sredstev.
Mnenju ministrstva je zdaj pritrdil tudi proračunski inšpektor. Kot poroča današnje Delo, bi morali v KSEVT-u denar porabiti izključno za programske stroške. Občina Vitanje je za izvajanje javnega kulturnega programa širšega pomena v KSEVT-u leta 2014 od ministrstva za kulturo dobila 110.000 evrov. Po ugotovitvah inšpektorja so skladno s potrjenim programom dela porabili zgolj 59.516 evrov, navaja časopis.
Netransparentno gotovinsko poslovanje zavoda
Prav tako naj bi bilo po ugotovitvah inšpektorja netransparentno gotovinsko poslovanje zavoda, v letu 2015 pa naj bi Turšičev zasebni zavod Planit izdal tri račune za opravljene storitve v povezavi z nalogami, ki jih je KSEVT-u financiralo ministrstvo.
Turšič: V zapisniku je kup manjkajočih dejstev in netočnosti, postopek še ni končan
Turšič je za STA zatrdil, da inšpekcijski nadzor ni pokazal nobene nezakonitosti: "V tem zapisniku je cel kup manjkajočih dejstev in napačnih ugotovitev, prihaja celo do nadaljnjih laži ministrstva za kulturo. Postopek poteka naprej, nekih končnih ugotovitev ni in težko komentiram nekaj, kar dejansko še ni končano." Dodal je, da se s trenutnimi ugotovitvami ne strinja tudi občina Vitanje. Odločen je, da bodo zadevo še naprej reševali.
Med napačno interpretiranimi navedbami je po besedah Turšiča ta, da je kot v. d. direktorja KSEVT-a ilustratorki Poloni Lovšin plačal 4.700 evrov za didaktično gradivo za izvajanje izobraževalnega šolskega programa. Lovšinova je po poročanju Dela ministrstvu sporočila, da za KSEVT ni opravila ničesar. Inšpektor ugotavlja, da naj bi Turšič s plačilom navedenega zneska poravnal zasebni dolg Lovšinove, njegove nekdanje žene.
Turšič je pojasnil, da je bil to dolg zasebnega zavoda, in ne njegov zasebni dolg. "To je del teh netočnosti. Inšpektor ni uporabljal točnih dokumentov, temveč zgolj dopisovanja. Ko začneš gledati te detajle, se primeš za glavo. Kaj drugega kot pravdanje nam na koncu ne bo ostalo, kaj pa se bo ob vsem tem zgodilo s KSEVT-om, pa ne vem," je še povedal.
Vitanje denarja nima, župan upa na rešitev države
Ministrstvo za finance po poročanju Dela sicer navaja, da je postopek končan, saj od občine ali Turšiča niso prejeli dejstev ali dokazov, ki bi zahtevali spremembe vsebine zapisnika in ukrepov proračunskega inšpektorja.
Občina Vitanje mora v državni proračun vrniti 50.000 evrov. Župan Vitanja Mirko Polutnik je za Delo povedal, da občina denarja nima, upa pa, da bo razmere rešila država z ustanovitvijo tehnične pisarne Slovenija v vesolju.

Inšpektor ni uporabljal točnih dokumentov, temveč zgolj dopisovanja. Ko začneš gledati te detajle, se primeš za glavo. Kaj drugega kot pravdanje nam na koncu ne bo ostalo, kaj pa se bo ob vsem tem zgodilo s KSEVT-om, pa ne vem.

Miha Turšič