Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je v svetovalnici zbral vse izraze, povezane s koronavirusom, ki jih je treba poznati za čim lažjo pravilno jezikovno rabo, je predstojnik inštituta Kozma Ahačič sporočil na Twitterju.

Bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-02, je s kratico poimenovana COVID-19. Foto: BoBo
Bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-02, je s kratico poimenovana COVID-19. Foto: BoBo

Jezikoslovci so tako na primer odgovorili na vprašanje, kako pisati in sklanjati izraze koronavirus, bolezen covid-19 ali koronavirusna bolezen 2019, saj so se v medijih pojavljale različne možnosti zapisa.

V odgovoru je zapisano, da besedo koronavirus vsebujeta že Slovar novejšega besedja iz leta 2013 in druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) iz leta 2014, v Slovenskem medicinskem slovarju (2012–2020) pa je navedena nepodomačeno, kot je razširjena v strokovni literaturi, torej coronavirus.

Podomačen zapis, ki sledi izgovarjavi
Za javno rabo se priporoča podomačeni zapis, ki sledi izgovarjavi, tj. koronavirus, in ki ga uporabljajo tudi slovenski mikrobiologi. Ta različica je zapisana tudi v Mikrobiološkem slovarju (2013). Različica zapisa koronavirus je v SSKJ-ju opredeljena kot samostalnik moškega spola, ki označuje virus iz družine z latinskim imenom Coronaviridae.

Vrste koronavirusov razločimo po različnih kraticah
Ker poznamo več vrst koronavirusov, jih označujemo z različnimi kraticami. Kratica MERS-CoV (angl. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) označuje koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, kratica SARS-CoV (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) pa koronavirus, ki povzroča sindrom akutnega oteženega dihanja.

Vse nadaljnje različice teh virusov se označujejo s številkami, zato ima aktualni virus oznako SARS-CoV-2. Ta kratica, ker je zapleteno zložena, se ne sklanja, izgovarja pa se s črko k namesto c, čeprav izhaja iz angleščine, torej sars-kou-dva, še piše v Jezikovni svetovalnici.

Sestava betavirusa, ki je sestavljen podobno kot novi koronavirus. Foto: Reuters
Sestava betavirusa, ki je sestavljen podobno kot novi koronavirus. Foto: Reuters

Poimenovanje bolezni, ki jo povzroča virus
Bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-02, so poimenovali koronavirusna bolezen 2019 ali s kratico COVID-19 (angl. coronavirus disease 2019). Kratico pišemo z malimi ali velikimi črkami, covid-19 ali COVID-19, medtem ko je zapis Covid-19 napačen. Kratica se izgovarja s črko k, torej kovid-devetnajst, pri rabi v povedi pa se njen prvi del kljub vezaju sklanja kot običajno: covid-19, covida-19, covidu-19, covid-19, s covidom-19 in pri covidu-19.

Koronabedak, koronačas in koronapozdrav ...
Na spletu se že pojavljajo tudi nove besede, tvorjenke iz besede korona, na primer koronabedak, koronačas in koronapozdrav. Pišejo se skupaj, pojasnjuje Jezikovna svetovalnica.

Dodali so še, da sodelavci ZRC SAZU – podobno kot v izobraževanju – tam, kjer je mogoče, te dni delujejo na daljavo.