Slavnostna razglasitev prestižnega statusa je potekala v veliki dvorani Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Foto: www.izum.si
Slavnostna razglasitev prestižnega statusa je potekala v veliki dvorani Instituta informacijskih znanosti v Mariboru. Foto: www.izum.si

Ena naših največjih organizacij na področju IKT-tehnologij je prestižni status pridobila s sklepom generalne konference Unesco in podpisom sporazuma med slovensko vlado in Unescom. IZUM je prvi Unescov center v Sloveniji postal na podlagi dolgoletnega uspešnega delovanja v državah Jugovzhodne Evrope, kjer so sprejeli slovenski sistem COBISS kot produkt visoke tehnologije.
Po besedah Francija Pivca se je slovenski informacijski sistem predvsem v državah nekdanje Jugoslavije uveljavil kot nacionalni sistem. To za knjižnice pomeni veliko, saj se na ta način priklapljajo na svetovne informacijske sisteme, s čimer se nacionalna intelektualna produkcija pretaka v svetovne informacijske mreže. Brez tega je država izolirana na intelektualnem področju.
Da so se jim zdaj vrata še bolj odprla, pa je ob tej priložnosti zapisal direktor IZUM-a Davor Šoštarič, ki nadaljuje, da pričakujejo širitev mreže COBISS.Net in še večje angažiranje njihovih strokovnjakov pri vzpostavljanju in vzdrževanju informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti (E-CRIS).
Center bo na podlagi dosedanjih izkušenj sodeloval z mrežo nacionalnih knjižnic, z univerzami v regiji, še posebej z njihovimi oddelki za študij knjižničarstva in informacijskih znanosti ter s strokovnimi združenji knjižničarjev in informatikov. Posebne oblike sodelovanja bodo vzpostavljene z nacionalnimi agencijami za raziskovalno dejavnost in z agencijami za akreditacije v visokem šolstvu. Rezultati delovanja centra bodo prispevali k uresničevanju ciljev Združenih narodov na področju bralne kulture, opismenjevanja, multikulturnosti in popularizacije znanosti.
Da IZUM pridobi status Unescovega centra II. kategorije kot Regionalni center Unesco za knjižnične sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti, je predlagala slovenska vlada, 18. septembra pa je minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk v Parizu podpisal sporazum o preoblikovanju in delovanju IZUM-a - regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unesco center II. kategorije.