Spletna anketa je bila izvedena na pobudo Kina Šiška in Gledališča Glej v sodelovanju s strokovnjaki s področja statistike in posamezniki s področja kulture, njeno izvedbo pa sta poleg dvojice omenjenih organizacij finančno podprla še Center za kreativnost in Slovensko mladinsko gledališče.

Anketiranci od organizatorjev med drugim pričakujejo do obiskovalcev prijazno okolje, možnost rezervacije vstopnice pred prireditvijo in od organizatorja zagotovljeno varno vedenje obiskovalcev. Foto: Arhiv Kina Šiška
Anketiranci od organizatorjev med drugim pričakujejo do obiskovalcev prijazno okolje, možnost rezervacije vstopnice pred prireditvijo in od organizatorja zagotovljeno varno vedenje obiskovalcev. Foto: Arhiv Kina Šiška

Z anketo so želeli prepoznati ključne vidike za obiskovanje kulturnih dogodkov po delni sprostitvi ukrepov za preprečevanje širitve novega koronavirusa. Zanimalo jih je, katere ukrepe so obiskovalci pripravljeni upoštevati ob obiskovanju dogodkov oziroma želijo, da jih zagotovijo organizatorji, ter kakšen odnos imajo do alternativnih, najpogosteje spletnih, oblik izvajanja kulturnih dejavnosti.

Sorodna novica Do konca tedna zelena luč za kulturne prireditve za do 500 ljudi

Organiziranje še zmeraj prepuščeno spreminjanju pravil
Kot piše v povzetku, so bili producenti kulturnih dogodkov med prvimi, ki so jih prizadele marca razglašene izredne razmere. Z zaprtjem prizorišč ni bilo mogoče izvajati in obiskovati dogodkov v živo, sicer pa je tudi v tem trenutku organizacija kulturnih dogodkov negotova in prepuščena spreminjanju pravil o javnem zbiranju. Rezultati ankete so pokazali, da so vprašani pogrešali kulturne dogodke v času zaprtja kulturnih prizorišč. Dogodke si želijo čim prej spet obiskovati, če bodo organizatorji le poskrbeli za njihovo varnost in dobro počutje.

Anketa je pokazala, da je kar 76,13 odstotka vprašanih pogrešalo oziroma zelo pogrešalo obiskovanje kulturnih dogodkov v času zaprtja kulturnih prizorišč. Pri vprašanju, kdaj so se pripravljeni vrniti na kulturna prizorišča, je pri vseh kategorijah prevladoval odgovor, da takoj in brez zadržkov – od največ, 88,60 odstotka pri gledališču oziroma performativnih umetnostih na prostem do najmanj, 63,74 odstotka pri kategoriji delavnic.

Splet ima sicer velik potencial, a ni isto kot dogodki v živo
Nadalje je anketa pokazala tudi, da splet predstavlja velik potencial za producente in da hkrati kulturni dogodki v živo po mnenju anketirancev niso nadomestljivi s spletno ponudbo, dala pa je tudi vpogled v določanje cen spletnega prenosa po področjih. V času epidemije je na spletu vsebine domačih kulturnih organizacij občasno, pogosto oziroma zelo pogosto spremljalo 63,7 odstotka anketiranih.

Sorodna novica Kulturniki ministrstvo prelepili s klicaji in znova zahtevali Simonitijev odstop

Spletne vsebine tujih kulturnih organizacij je občasno, pogosto oziroma zelo pogosto spremljalo 43,42 odstotka, okrog 14 odstotkov vprašanih pa si je občasno, pogosto ali zelo pogosto ogledalo plačljive kulturne vsebine na spletu. Kar 60,11 odstotka vprašanih je v času epidemije povečalo spremljanje kulturnih vsebin na spletu v primerjavi z obdobjem pred epidemijo.

Anketa je tudi pokazala, da bi večina vprašanih dogodke raje spremljala v živo kot na spletu. Kar 87,95 odstotka vprašanih se strinja s trditvijo, da kulturne vsebine na spletu ne morejo nadomestiti dogodkov v živo. Za ogled spletnega prenosa kulturnih vsebin je pripravljenih plačati 33,15 odstotka anketiranih, 29,63 odstotka jih ni pripravljeno plačati, neodločenih pa je 37,22 odstotka.

Rezultati ankete o vplivu covida-19 na obiskovanje kulturnih prireditev