Vlada je za pet let od konstituiranja v svet zavoda KSEVT imenovala Ano Božičnik, Zlatka Rateja, Gregorja Planteua in Boštjana Vrhovška. Foto: BoBo
Vlada je za pet let od konstituiranja v svet zavoda KSEVT imenovala Ano Božičnik, Zlatka Rateja, Gregorja Planteua in Boštjana Vrhovška. Foto: BoBo

Vlada je akt o ustanovitvi tega javnega zavoda sprejela pred tremi meseci in za vršilko dolžnosti direktorja imenovala Eleno Dokuzov. S tem je v zavod, ki je bil prej v lasti in ustanoviteljstvu Občine Vitanje in ki je med delovanjem zašel v velike finančne težave, vstopila država s soustanoviteljstvom in sistemskim virom financiranja. Sistemski vir financiranja pa bosta zagotavljala gospodarsko ministrstvo in ministrstvo za kulturo, kar bo po napovedih vlade omogočilo nadaljnje kakovostno delovanje KSEVT-a.

Štirje izmed sedmih članov sveta zavoda
Ana Božičnik
je magistra znanosti evropskih in državnih študij, trenutno zaposlena na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v direktoratu za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo. Zlatko Ratej je pravni svetovalec v pisarni izvršitelja Borisa Letnarja.

Gregor Planteu je univerzitetni diplomirani ekonomist, delovne izkušnje je pridobival pri izvajanju projektov v okviru lastnega svetovalnega podjetja in v mednarodnem podjetju A. P. Moller - Maersk Group, Maersk Logistics v Italiji. Je tudi izredni član uprave Mercatorja, ki bedi nad Mercatorjevimi posli z Agrokorjem. Boštjan Vrhovšek je diplomirani ekonomist, od leta 2011 zaposlen v podjetju Plinarna Maribor.

Svet zavoda KSEVT po določbah ustanovitvenega akta sestavlja sedem članov. Poleg štirih, ki jih imenuje vlada na predlog gospodarskega ministrstva, po enega člana imenujejo Občina Vitanje, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.