Mariborska knjižnica naj bi po dokončani prenovi (kdaj to bo, še ni znano) dobila takšno podobo. Foto: Mariborska knjižnica
Mariborska knjižnica naj bi po dokončani prenovi (kdaj to bo, še ni znano) dobila takšno podobo. Foto: Mariborska knjižnica
S 4. julijem bodo trajno zaprli Pionirsko knjižnico Tabor, kamor bodo umestili osrednje informacijsko središče Mariborske knjižnice. Predvidoma 16. avgusta bo sledilo začasno zaprtje Knjižnice Rotovž in tamkajšnje čitalnice, 12. septembra pa še Pionirske knjižnice Rotovž. Foto: Mariborska knjižnica
Slovo Mariborčanov od knjižnice Tabor

Kot je pojasnila direktorica Mariborske knjižnice Dragica Turjak, so te dni začeli priprave na selitev na nadomestno lokacijo, čeprav še vedno ni jasno, kdaj se bo začela gradnja na Rotovškem trgu.

Gradbeno dovoljenje za prvo fazo obnove namreč še vedno ni izdano. Trenutno poteka sklepanje pogodb o začasni služnosti z lastniki sosednjih zgradb in na občini pričakujejo, da bo ta postopek v naslednjih dneh končan.

Bo država držala obljubo?
Veliko bolj zaskrbljeni so zaradi obljubljenega sofinanciranja države. Pri načrtovanem rebalansu državnega proračuna se namreč daje prednost gradnji nove Umetnostne galerije Maribor, zato se na mariborski občini bojijo, da bo deset milijonov evrov, kolikor jim je za obnovo Mariborske knjižnice obljubila država, šlo kam drugam. Zaradi tega dejstva je mariborski mestni svet na seji pozval vlado, da v ta namen odpre posebno proračunsko postavko.

"Dokler so sredstva v proračunski rezervi, so prosta in jih lahko razvrstijo kamor koli znotraj proračuna. Ni torej garancije, da se bodo leta 2012 prenašala ravno za ta projekt," je pojasnila direktorica občinske uprave Milica Simonič Steiner.

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in podpisu pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom za kulturo bo objavljen razpis za izbor izvajalca del. Po ocenah Turjakove bi se gradnja lahko začela jeseni.

Selitev bodo zato izvedli med poletjem. S 4. julijem bodo trajno zaprli Pionirsko knjižnico Tabor, kamor bodo umestili osrednje informacijsko središče Mariborske knjižnice. Predvidoma 16. avgusta bo sledilo začasno zaprtje Knjižnice Rotovž in tamkajšnje čitalnice, 12. septembra pa še Pionirske knjižnice Rotovž.

Kdaj bodo začeli sprejemati uporabnike v Andreanumu, za zdaj še ni znano. Ves čas naj bi knjižnica ponujala vsaj del svoje ponudbe.

Nekatere Mariborčane je razburila vest, da se ukinja Knjižnico Tabor na Dvorakovi 3, ki je razdeljena na enoto za otroke in mladostnike ter enoto za odrasle. Turjakova pojasnjuje, da se taborski enoti ob vzpostavitvi nove osrednje knjižnice, tako s fondom gradiva kot s kadrovsko zasedbo, selita na Rotovž.

"Takšna odločitev je bila sprejeta zaradi racionalizacije in tudi zato, ker sta rotovška in taborska lokacija na razdalji le nekaj sto metrov. Doslej, ko osrednja knjižnica ni imela dovolj prostora, je taborska enota dopolnjevala njeno funkcijo, potem pa bo na Rotovžu mladim in odraslim bralcem na razpolago desetkrat več prostora in bistveno bolj kvalitetna knjižnična storitev kot doslej," je povedala direktorica.

Slovo Mariborčanov od knjižnice Tabor