Javni zavod Ljubljanski grad bo Celico po Jankovićevih besedah dobil v upravljanje za deset let, potem ko jo bodo v celoti prenovili. Na občinskem oddelku za investicije že opravljajo prve pogovore in nabirajo prve ponudbe arhitekta, sicer tudi projektanta Celice Janka Rožiča in njegove skupine. Foto: BoBo/Borut Živulović
Javni zavod Ljubljanski grad bo Celico po Jankovićevih besedah dobil v upravljanje za deset let, potem ko jo bodo v celoti prenovili. Na občinskem oddelku za investicije že opravljajo prve pogovore in nabirajo prve ponudbe arhitekta, sicer tudi projektanta Celice Janka Rožiča in njegove skupine. Foto: BoBo/Borut Živulović
Jankovič je poudaril, da so se Mladi zmaji in Ljubljanski grad skupaj dogovorili in predlagali, da upravljanje prevzame zadnji. Foto: BoBo

Predlog omenjenega sklepa je občina na sejo dnevnega reda uvrstila naknadno, v največjem opozicijskem svetniškem klubu SDS-a pa so kmalu za tem zahtevali umik te točke, saj po besedah vodje kluba Mirka Brniča Jagra svetniki pred današnjo sejo niso prejeli zadostnega gradiva o načrtih javnega zavoda s hostlom in ne želijo, da se Ljubljanski grad v prihodnje zapleta v afere.

Predlog SDS-a za umik sta podprla tudi samostojni svetnik Denis Striković in svetnica Levice Nataša Sukič. Striković je bil kritičen, da je pristojni občinski odbor za kulturo o tako pomembni temi odločal na korespondenčni seji, Nataša Sukič pa je dodala, da bi se morali svetniki zadevi, ki je močno odjeknila v javnosti, posvetiti bolj poglobljeno.

Brnič Jager je zahteval, da župan Zoran Janković še pred glasovanjem o razširjenem dnevnem redu na glasovanje da njihov predlog o umiku točke, kar so svetniki zavrnili.

Vodja svetniškega kluba SMC-ja Dragan Matić, ki je tudi predsednik pristojnega občinskega odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je pojasnil, da so se člani odbora na korespondenčni seji o zadevi izrekli, ker v tridnevnem oknu, ki so ga imeli na voljo za sklic seje, niso mogli zagotoviti sklepčnosti odbora. Ob tem je izpostavil, da je odbor na redni seji sicer zasedal le dan pred predlagano razširitvijo dnevnega reda.

Janković je na seji spomnil, da je bila Celica dolga leta v lasti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Mestne občine Ljubljana, zdaj pa teče drugo leto, odkar je občina edini lastnik. MOL je študentski organizaciji ponudil prevzem Celice, a so se v študentski organizaciji odločili, da mladinski hotel prepustijo MOL-u.

Spodletela dražba
Najemnik Tomaž Juvan, ki je sicer lastnik blagovne znamke Celica, je po Jankovićevih besedah pristopil k občini in dejal, da bi omenjen hostel kupil sam, zato je šla občina po njegovih besedah tudi na dražbo, s katero so preverili interes. Tega ni bilo, je spomnil župan.

Večina svetnikov je v razpravi sicer pozdravila, da hostel ostaja v občinskih rokah, a jih je zmotil način, na katerega se je občina lotila urejanja tega vprašanja. Med najglasnejšimi kritiki je bil Striković, ki je menil, da bi lahko občina iz Celice naredila uspešno zgodbo in nekoliko počakala z odločitvijo o njeni prihodnosti. Sam se je zavzel, da bi Celico upravljali mladi, pri čemer je izpostavil Javni zavod Mladi zmaji. Prepričan je, da bi mladi dobro upravljali dediščino, ki se je gradila 20 let.

Nataša Sukič je še dejala, da so svetniki danes prejeli odprto pismo arhitekta in vodje kulturnega programa v Celici Janka Rožiča in predsednice KUD-a Sestava Vesne Krmelj, ki sta predlagala sklic izredne seje MOL-a. Pobuda je po mnenju svetnice Levice dobra, saj bi se lahko na ta način svetniki poglobljeno seznanili z zadevami, ne pa se odločali ad hoc, brez potrebnih podatkov.

Tudi Mojca Škrinjar iz svetniškega kluba SDS-a je predlagala, da bi župan sklical izredno sejo, na kateri bi svetniki spregovorili o umetnosti in se dogovorili o nadaljnjem upravljanju Celice.

Zakaj naj se mestna občina ukvarja s hotelirstvom?
Na pomanjkljivost informacij glede današnje točke je opozorila tudi vodja svetniškega kluba NSi-ja Mojca Kucler Dolinar. Dejala je, da se je Ljubljanski grad z vidika adaptacij in naložb v preteklosti izkazal za dokaj problematičnega, pri čemer je spomnila na Lutkovni muzej in sporne adaptacije z namenom boljše energetske učinkovitosti stavbe Ljubljanskega gradu. Ne vidimo smisla, da bi se mesto prek javnih podjetij ukvarjalo s hotelirstvom, je dejala.

Vodja občinskega oddelka za kulturo Mateja Demšič je na današnji seji pojasnila, da se sklep o ustanovitvi Ljubljanskega gradu dopolni na način, da zavod upravlja mladinski hotel na Metelkovi in opravlja dejavnosti s področja promocije in razvoja prenočišč in mreže mladinskih prenočišč ter opravlja hotelske dejavnosti in oddaja nastanitvene zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas.