Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je marca najmanj za eno leto zaustavil načrtovano gradnjo garažne hiše. Foto: BoBo
Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je marca najmanj za eno leto zaustavil načrtovano gradnjo garažne hiše. Foto: BoBo
Občina je nameravala na tem območju zgraditi parkirno hišo, prizidek k Mahrovi hiši in urediti Vodnikov trg. Foto: BoBo
Poleg začasne zaščite je projekt zamrznila tudi odločitev ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je pred nekaj meseci ugodilo pritožbi devetih posameznikov in ljubljanske nadškofije in odpravilo gradbeno dovoljenje. Foto: BoBo

Z odlokom je marca minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport najmanj za eno leto zaustavil načrtovano gradnjo garažne hiše.

Občina je nameravala na tem območju zgraditi parkirno hišo, prizidek k Mahrovi hiši in urediti Vodnikov trg. Kot so pojasnili na MOL-u, so za projekt med drugim že pridobili kulturnovarstveno soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. A jim je načrte prekrižal minister z odlokom o začasni razglasitvi arheološkega najdišča Vodnikov trg za kulturni spomenik državnega pomena, piše Delo.

Turk je marca pojasnil, da je to storil na predlog zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prepričalo ga je njihovo poročilo, da so tam pomembni arheološki ostanki, ki jih je stroka ocenila kot odlično ohranjene. Enoletni odlok naj bi stroki tako omogočil, da se odloči, kako trajno zavarovati to območje, predlog za trajno razglasitev pa naj bi zavod pripravil do septembra.

MOL: Odlok "v nasprotju z ustavo"
Ker so na občini prepričani, da je odlok "v nasprotju z ustavo in zakonom o varstvu kulturne dediščine ter grobo posega v ustavno in zakonsko varovane pravice, ki MOL onemogočajo, da bi izvedla načrtovani projekt", so 11. junija po svojih pravnih pooblaščencih vložili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti.

"Za izdajo izpodbijanega odloka ni obstajal nobeden izmed zakonsko določenih pogojev - to je, da gre za registrirano dediščino, ki ima vrednote spomenika, in da obstaja nevarnost, da bodo te vrednote okrnjene," razloge za vložitev zahteve navaja vodja službe za pravne zadeve na mestni upravi Jasna Plazl.

Arheološko najdišče Vodnikov trg je po odloku skupščin občin Ljubljana iz leta 1990 že razglašeno za kulturni spomenik, zato se po zakonu o varstvu kulturne dediščine ne šteje za registrirano dediščino, pojasnilo Plazlove navaja Delo.

Že več kot dva milijona evrov stroškov
Poleg začasne zaščite je projekt zamrznila tudi odločitev ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je pred nekaj meseci ugodilo pritožbi devetih posameznikov in ljubljanske nadškofije ter odpravilo gradbeno dovoljenje.

MOL, ki naj bi bil investitor podzemne garaže v sklopu javno-zasebnega partnerstva s podjetjema Gradis G in KID Jožeta Anderliča, je imela po navedbah Dela do zdaj s projektom že več kot dva milijona evrov stroškov.

Sicer je kulturno ministrstvo gradnjo garaže pod ljubljansko tržnico enkrat že ustavilo, in to v času, ko ga je v prejšnji vladi Janeza Janše vodil Vasko Simoniti. Tik pred koncem mandata leta 2008 je tržnico začasno razglasil za kulturni spomenik državnega pomena, a je že februarja 2009 njegova naslednica Majda Širca z novim odlokom to odločitev razveljavila.