Za delovanje Muzeja solinarstva bi Pomorski muzej, ki ga upravlja, potreboval 19.400 evrov, kot jih je prejel lani. Foto: Muzej solinarstva v Sečovljah
Za delovanje Muzeja solinarstva bi Pomorski muzej, ki ga upravlja, potreboval 19.400 evrov, kot jih je prejel lani. Foto: Muzej solinarstva v Sečovljah
Solinarski muzej odprt le med tednom

Ob tem so še dejali, da pričakujejo, da bo vprašanje financiranja urejeno do prihodnjega tedna. Kot smo pisali v preteklih dneh, okoljskemu ministrstvu, ki naj bi zagotovilo finančna sredstva za muzej, to ni uspelo, zato je muzej zaprl vrata.

Skrbnik muzeja, piranski pomorski muzej, bo v prihodnjih nekaj dneh poskrbel, da bo javnosti dostopen tri ali štiri ure dnevno med delovniki, je za STA povedal direktor pomorskega muzeja Franco Juri, in pojasnil, da bodo v solinarskem muzeju dežurali delavci pomorskega muzeja, vključno z njim. Tovrstno dežuranje lahko zagotovijo brez finančnih sredstev, bo pa na ta račun trpel njihov preostali program. Predtem je sicer veljalo, da so obiskovalce sprejemali zunanji sodelavci.

Ob tem je Juri dejal, da pričakujejo rešitev vlade oziroma okoljskega ministrstva za nadaljnje delovanje Muzeja solinarstva. Okoljsko ministrstvo je v preteklih dveh letih sredstva za njegovo delovanje zagotavljalo na podlagi načrta upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline. Lani je zagotovilo 19.400, predlani 14.000 evrov. Letos pa s pomorskim muzejem ni sklenilo pogodbe, kot to predvideva omenjeni načrt. Po Jurijevih besedah so sporočili, da sredstev ne bo.

Za delovanje muzeja na solinah bi, tako Juri, potrebovali znesek, enak lanskemu. "S tem lahko preživimo, ne moremo izboljšati ali razvijati muzeja, lahko pa vsaj zagotovimo nemoteno delovanje," je poudaril in spomnil, da se je na njihovo stran nedavno postavilo tudi ministrstvo za kulturo.

Juri: Vsi so dvignili roke
Po Jurijevih besedah se je zgodilo to, kar so napovedali in na kar so opozarjali ob podpisu načrta upravljanja krajinskega parka: država je nase prevzela breme izpada prihodkov, odkar sta vstopnina in trženje soli prešla v roke podjetja Soline. "Za kompenzacijo je poskrbela, da je muzej vsaj dve leti dobival sredstva, zdaj pa nimamo niti tega in ne vemo, kako naprej. Od nas vsi pričakujejo, da muzej še naprej deluje, vsi pa so dvignili roke," je dejal Juri.

Ob tem je opozoril, da v omenjenem načrtu upravljanja, sprejetem leta 2011, ni jasno opredeljeno, kdo financira Muzej solinarstva. V odloku o razglasitvi muzeja za kulturni spomenik državnega pomena iz leta 2001 je izrecno navedeno, da zanj skrbi pomorski muzej: "Naša pristojnost je torej jasna, finančni viri pa niso in so vedno krpani z vsakoletnimi pogodbami."

Okoljsko ministrstvo: našli smo finančno vzdržno rešitev
Na ministrstvu za okolje so glede zadnjih sprememb dejali, da so skupaj z upravljavcem parka našli "finančno vzdržno rešitev", da odprtje Muzeja solinarstva štiri ure dnevno neposredno zagotovi upravljavec parka, ki je usposobljen za izvajanje javne službe kot koncesionar. To bi nadomestilo sedanjo prakso najemanja študentov, za kar je ministrstvo zagotavljalo posebna sredstva. Kot poudarjajo, upravljavec s tem, ko bi namesto študentov zagotovil štiriurno dnevno odprtje muzeja, ne prevzema izvajanja javne službe upravljanja muzeja, saj to na podlagi proračunskih sredstev ministrstva za kulturo izvaja pomorski muzej.

Z uredbo o načrtu upravljanja krajinskega parka za obdobje 2011-2021 je bil po trditvah ministrstva določen način delovanja in sodelovanja dveh izvajalcev državnih javnih služb na solinah - za upravljanje parka in Muzeja solinarstva, predvsem z namenom, da bi javnosti in obiskovalcem zagotovili enovit in celovit prikaz vseh vsebin v parku. Izhodišče je bilo tudi, da se dve državni javni službi medsebojno dopolnjujeta, tako da enotno promovirata park z Muzejem solinarstva in da obiskovalci za to plačajo enkratno vstopnino.

Načrt upravljanja se je po njihovem mnenju izkazal za dobrega, zato ne vidijo potrebe, da bi ga spreminjali. Zaradi finančne situacije pa, kot so še zapisali, ne morejo zagotoviti posebnih sredstev, ampak lahko s predlagano rešitvijo dosežejo namen in bistvo, to je odprtje muzeja in vodenje po njem.

Solinarski muzej odprt le med tednom