Urad RS za intelektualno lastnino je namreč Društvu Kopriva podelil stalno dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za zasebno kopiranje. To odločitev urada pozdravljajo med drugim tudi pri Zavodu za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije Aipa, saj se tako po več začasnih dovoljenjih področje vendarle trajnostno ureja.

Foto: EPA
Foto: EPA

Nadaljnja delitev IPF-u, ZAMP-ju, Sazasu in Aipi
Dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do pravičnega nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje se nanaša na zbiranje nadomestil ter na delitev kolektivnim organizacijam IPF, ZAMP, Sazas in Aipa.

Upravičenci do nadomestila za tonsko ali vizualno snemanje, ki se izvede pod pogoji zasebne ali druge lastne uporabe, so avtorji, izvajalci, proizvajalci fonogramov in filmski producenti.

Desetletje neurejenosti področja
"Slovenija zadnjih deset let tega področja ni imela urejenega. Po sprejetju novega zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Zkuasp) je to še en pozitiven signal, da se na področju avtorske zakonodaje zadeve premikajo v pravo smer.

Domači igralci se bodo skupaj zavzeli za pravična nadomestila

To je še toliko pomembneje, ker nas v prihodnjih mesecih čakajo usklajevanja o implementaciji Direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki jo mora Slovenija – tako kot druge članice EU-js – v zakonodajo sprejeti do začetka junija 2021," je zapisal igralec Ludvik Bagari, ki je bil na Aipi zadnja leta eden ključnih členov pri pridobivanju dovoljenja.

Avtorske pravice v digitalni dobi ...
Bagari je poudaril še, da je izdaja dovoljenja izjemno pomembna predvsem za izvajalce in filmske producente, "saj gre za edini neposredni vir upravičenja, za avtorje pa je zasebno reproduciranje pomemben vir prihodka zato, ker je ta pravica neodtujljiva." Dodal je, da "v digitalni dobi, ko imamo vsak dan več novih naprav z vse bolj zmogljivimi pomnilniki, sistem dajatev za zasebno kopiranje pridobiva pomenu".

"Prihodki različnih deležnikov, ki izkoriščajo delo ustvarjalcev, stalno rastejo, prihodki ustvarjalcev pa ne sledijo tem trendom. Zato upamo, da bosta odločba urada in ustrezna implementacija Direktive o avtorskih pravicah to razmerje popravila v korist ustvarjalcev," pa pravi direktor Aipe Gregor Štibernik.