Na fragmentu pečatnika vidimo obris ščita, v katerem stoji heraldično znamenje leva. Foto: Mestna občina Maribor
Na fragmentu pečatnika vidimo obris ščita, v katerem stoji heraldično znamenje leva. Foto: Mestna občina Maribor

Pečatnik so našli v okviru arheoloških izkopavanj, ki jih je v preteklem letu z arheologi izvajala Mestna občina Maribor. Na fragmentu okroglega pečatnika je viden obris leva v ščitu, ob robu pečatnika pa je zapisano + Vlrich V (on). Marchburch. S (igillum).

Gre torej za upodobitev grba plemiške družine s funkcijo ministeriala oziroma upravnika gradu, kot je mogoče razbrati iz zapisa, po vsej verjetnosti Ulrika Mariborskega. Ta je na omenjenem območju deloval sredi 13. stoletja.