Februarski zemeljski plaz je na dvorišču Ptujskega gradu odtrgal približno 25 metrov dvorišča skupaj z obzidjem. Foto: Radio Slovenija/Danijel Poslek
Februarski zemeljski plaz je na dvorišču Ptujskega gradu odtrgal približno 25 metrov dvorišča skupaj z obzidjem. Foto: Radio Slovenija/Danijel Poslek

Na razpisu izbrano podjetje Map Trade je sanacijo začelo 17. avgusta, končali naj bi v 60 oziroma 90 dneh v primeru najdbe arheoloških ostankov. Dela sicer ne motijo običajnih obiskovalcev enega najbolj znamenitih slovenskih gradov, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena.

Za sanacijo sta se prijavila dva ponudnika, med katerima je bila zaradi najugodnejše ponudbe in potrebnih referenc izbrana družba Map Trade iz Slovenske Bistrice. Dela bodo opravljena v vrednosti nekaj manj kot 280.000 evrov, ki jih vlada za ta namen Ptujskemu gradu, s katerim upravlja Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, dodelila iz tekoče in splošne proračunske rezerve.

Vlada je sicer poleti sprejela sklep, po katerem naj bi za sanacijo namenila 348.967 evrov proračunske rezerve.


Nezadostno vzdrževanje

Po februarskem udoru so predstavniki ministrstva dejavno izvajali postopke za sanacijo škode na obzidju, z ogledi, izvedbo vrtin za odvzem vzorcev temeljnih tal, izdelavo projektne dokumentacije in uskladitve s pristojnim Zavodom za varstvo kulturne dediščine (ZVKD). Izvedli so tudi geološko-geomehanske raziskave območja plazenja, na podlagi katerih je bil izdelan projekt sanacije.

Februarski zemeljski plaz je na dvorišču Ptujskega gradu odtrgal približno 25 metrov dvorišča skupaj z obzidjem. Vzrok za plaz so najverjetneje bili moker nasip pod dvoriščem in korenine, ki so zajedale zid, kar pomeni, da se v preteklosti za vzdrževanje gradu in dvorišča ni storilo dovolj.